موارد مصرف

ضد قارچ (مهار کننده سنتز گلوکان).

درمان آسپرژیلوس مهاجم در بیماران مقاوم و یا در بیماران با عدم تحمل به سایر داروها ( آمفوتریسین B، ایتراکونازول، فرم های لیپیدی آمفوتریسین B).

مکانیسم اثر

دارو سبب مهار سنتز b(1,3)-D-glucan دیواره سلولی قارچ شده و در نتجه سبب از هم گسیختگی دیواره سلولی قارچ می شود.

فارماکوکینتیک

موارد منع مصرف

هشدارها

عوارض جانبی

تب، سردرد، فلبیت، تاکیکاردی، درد معده، بی اشتهایی، تهوع، اسهال، استفراغ

تداخل دارویی

a) مصرف همزمان این دارو با کاربامازپین، دگزامتازون، فنی توئین، ریفامپین با این دارو سبب کاهش اثر کاسپوفونگین می شود.

b) سیکلوسپورین ممکن است سبب افزایش مشهود سطح سرمی دارو و نیز ALT شود.مصرف همزمان این دو دارو توصیه نمی شود.

C) مصرف همزمان این دارو با تاکرولیموس سبب کاهش سطح سرمی تاکرولیموس می شود.

نکات قابل توصیه

مقدار مصرف

در روز اول دوز اولیه ۷۰mg و در روزهای بعد ۵۰ mg در روز از راه انفوزیون آهسته وریدی در عرض ۱ ساعت تجویز می شود.

تک فارس » پزشکی سلامتی » پودر آماده تزریق کانسیداس عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی