چه چیزهایی کم و بیش نکات اساسی ست که در ذهن انسان خوشبختی می‌سازد؟

-سلامت فیزیکی و روانی خوب.

-روابط شخصی و صمیمانه خوب، از قبیل رابطه‌هایی که در ازدواج، خانواده و دوستی وجود دارد.

-قوه ذهنی درک زیبایی در هنر و طبیعت.

-داشتن استاندارهای قابل‌ قبول زندگی و کاری راضی کننده

-دیدگاهی فیلسوفانه یا مذهبی که توانایی سازگاری موفقیت‌آمیز با فراز و نشیب زندگی را دارد

تمام این نکات که به طور کلی بر این فرض است که خوشبختی می‌آورند می‌توانند، در شرایط خاصی، عکس آن را تولید کنند.

هر چقدر هم که ممکن است موقعیت شما ایده‌آل باشد، لزوما خوشبختی را تضمین نمی‌کند.

تک فارس » روانشناسی » پنج راز جادویی و اثبات شده برای خوشبخت شدن در زندگی