لکه های تازه به راحتی بوسیله مواد شوینده قابل پاک شدن می باشد اما لکه های قدیمی که چند بار شسته و اتوشده اند به راحتی پاک نمی شوند.

برای لکه های تازه ابتدا البسه را تنها با آب گرم بشویید و سپس در بالاترین دمایی که برچسب لباس اجازه می دهد با پودر لباسشویی شستشو را انجام دهید.

پس از خشک شدن لباس درصورت باقی ماندن اثر لکه، با استفاده از مایع لکه بر یا محلولی با نسبت مساوی از گلیسیرین و آب بقایای احتمالی لکه را پاک نموده و سپس آن را مدتی درون آب قرار داده و دوباره با پودر یا مایع لباسشویی بشویید.

تک فارس » مطالب جالب » پاک کردن لکه های روغن ماهی از روی لباس