image وقتی فکر های بد و منفی شما را رها نمیکنند چاره چیست

۱. مدیتیشن یا یوگا انجام دهید. انجام تمرینات یوگا موجب می شود به جای تمرکز بر افکار، به شیوه نفس کشیدن خود دقت کنید. یوگا به ذهن آرامش و راحتی می‌بخشد و فکر را به زمان حال برمی‌گرداند، زیرا زمان حال است که ارزش بسیاری دارد.

۲. لبخند بزنید. لبخند زدن کاری است که به ندرت انجام می‌دهیم؛ بنابراین جلوی آینه رفته و سعی کنید بخندید. این کار واقعاً کمک می‌کند حال خود را تغییر بدهید و از اضطراب خود بکاهید. احساس سبکی بیشتری می‌کنید زیرا به نسبت اخم کردن، هنگام لبخند زدن عضلات کمتری درگیر می‌شوند.

۳. خود را با افراد مثبت احاطه کنید. گاهی برای رهایی از افکار منفی با دوستی که می‌دانید می‌توانید بازخورد سازنده و خوبی از او بگیرید، تماس بگیرید، دوستی که افکار منفی شما را تقویت نکند.

۴. آهنگ افکارتان را از منفی به مثبت تغییر دهید. برای نمونه، به جای فکر کردن به اینکه «قرار است برای کنار آمدن با موقعیتی در زندگی سختی بکشید» فکر کنید، «ما با برخی مشکلات در زندگی مواجه می‌شویم، ولی به راه حل هایی دست می‌یابیم و شاد خواهیم بود.»

۵. نقش یک قربانی را بازی نکنید. زندگی خود را بسازید و مسئولیت آن را به عهده بگیرید. حتی زمانی که احساس می‌کنید درمانده اید و هیچ راهی برای شما نمانده باز هم راهی برای رهایی هست و اگر لازم باشد می‌توان اوضاع را تغییر داد.

۶. به دیگران کمک کنید. به مشکلات خود فکر نکنید بلکه سعی کنید برای شخص دیگری کار خوبی انجام دهید.

۷. به یاد داشته باشید هیچ کسی کامل نیست و به زندگی ادامه دهید. زمانی یک تعطیلات آخر هفته را هدر دادم و مدام به اشتباهات خود فکرکردم. اکنون آموخته‌ام که می‌توانم از اشتباهات خود درس بگیرم و به زندگی ادامه دهم و ذهن خود را تا این حد درگیر اشتباهاتم نکنم.

۸. آواز بخوانید. اشعار را به خوبی به یاد نمی‌آوریم و احتمالاً به این دلیل است که از خواندن لذت نمی‌بریم، با این حال هر زمان که آواز می‌خوانیم احساس بهتری پیدا می‌کنیم. هنگامی که آواز می‌خوانیم، احساسات خود را بروز می‌دهیم که این کار موجب آرامش ما می‌شود.

۹. فهرست ده چیزی را که در حال حاضر برای آن شکرگزار هستید، بنویسید. شکرگزار بودن به ما کمک می‌کند تا قدر چیزهایی را که داریم بدانیم.

۱۰. سخنان مثبت بخوانید. خوب است یادداشت‌هایمان از سخنان بزرگان را بر روی رایانه، در یخچال و آینه نصب کنیم. مثل:

مراقب افکارت باش، که تبدیل به کلمات می شوند. مراقب کلماتت باش، که تبدیل به عمل می شوند. مراقب عملت باش، که تبدیل به عادت می شوند. مراقب عادت‌هایت باش، که تبدیل به شخصیتت می‌شوند. مراقب شخصیتت باش، که تبدیل به سرنوشتت می شوند.

تک فارس » روانشناسی » وقتی فکر های بد و منفی شما را رها نمیکنند چاره چیست