شما فکر میکنید که همه علیه تان هستند

افراد هنگام عصبانیت، نه تنها کنترل احساسشان را از دست می دهند، بلکه به خاطر عملکرد داخلی مغز، باورهایشان را نیز به فراموشی می سپارند. روانشناسان می گویند که اگر ما در شرایط بدی قرار داشته باشیم، تمام سخنان و رفتارهای طرف مقابل را به عنوان توهین تلقی می کنیم. ما بدون دلیلی خاص بر سر او فریاد می زنیم و این امر، رابطه و دوستی را پایان خواهد داد.

شما ناخواسته طرف خود را عصبانی میکنید

دانشمندان طی مطالعات خود، به این نتیجه رسیده اند که عصبانیت ما در شرایط بد می تواند به طرف مقابل نیز منتقل شود. این موضوع باعث می شود که شما نتوانید مشاجره را به درستی حل و فصل کنید.

شما نمی توانید به سخنان طرف مقابل گوش دهید

عصبانیت، توانایی منطقی بودن را از شما خواهد گرفت. به همین دلیل، هنگام مشاجره شرایط بدتری در مقایسه با هنگامی که آرام هستید خواهید داشت. در این گونه مواقع، نمی توان منطقی به طرف مقابل نگاه کرد و به حرف هایش گوش داد. اگر طرف شما انسانی باهوش و کاریزماتیک باشد، گمان میکنید که مشکل به وجود آمده چندان جدی نیست و می توان خیلی سریع راه حلی موثر برایش پیدا کرد.

تک فارس » روانشناسی » وقتی خیلی خیلی عصبانی هستیم باید چه کنیم