image همه چیز درباره سارا و نیکا دوقلوهای نقی پایتخت۳

جهت اطلاع دوستان زیادی که سوال کرده بودند این دوقلوهایی که نقش دختران نقی معمولی در سری مجموعه های پایتخت بازی میکنند متولد ۸ مرداد ۱۳۸۴ از تهران بوده و در حال حاضر همراه با خانواده در سوئد زندگی می‌کنند.

image همه چیز درباره سارا و نیکا دوقلوهای نقی پایتخت۳

image همه چیز درباره سارا و نیکا دوقلوهای نقی پایتخت۳

image همه چیز درباره سارا و نیکا دوقلوهای نقی پایتخت۳