هزینه سفر به عتبات از ۷۰۰هزار تومان تا ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به صورت زمینی و هوایی تعیین شده است و زمان ثبت نام هفته اول اسفند می باشد

تک فارس » اخبار روز » هزینه سفر به عتبات عالیات برای عید ۹۲