نکته های مفید و نحوه نگهداری ماهی اسکار آکواریومی

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

نکته های مفید و نحوه نگهداری ماهی اسکار آکواریومی

خواستگاه ماهی اسکار

به طور بومی در شمال آمریکا سرشاخه های رودخانه آمازون و اورنیوکو آرژانتین برزیل کلمبیا پرو پاراگوئه ونزوئلا یافت می گردند.

شرایط آب برای نگهداری ماهی اسکار

▪ ۶= PH سختی کل dH 19-5 دمای C26-22 (به نظر من درجه حرارت ۲۸ سانتی گرادبهترین درجه حرارت است). محدوده حرارتی ذکر شده به این معنی نیست که درجهحرارت می تواند در این محدوده تغییر یابد بلکه باید در یک عددی ثابت باشدو تغییرات وسیعی را نداشته باشد. اسکارها ماهیانی هستند که در کف و درتمامی حجم توده آب در حال شنا می باشند. آنها در حالت طبیعی در آبهای کمعمق همراه با جریان ملایم و کف ماسه ای و یا گلی یافت می شود.

نام علمی این گونه: Astronotus ocellatus

تکفارس آی آر

نام عمومی آن: اسکار سیچلاید مخملی سیچلاید مرمری.

دارای الگوهای رنگی متنوعی است (اسکار قرمز اسکارببری اسکارآلبینو یا سفید).

image نکته های مفید و نحوه نگهداری ماهی اسکار آکواریومی

اندازه ماهی اسکار

طول استاندارد۴۰-۳۰سانتی متر

www.takfars.ir

درحالت رشد کامل: وزن بیش از ۱۶۰۰ گرم و در هنگام جوانی می تواند بیش ازcm2/5 در ماه رشد مفید طولی داشته باشد. هیچگاه گول اندازه کوچک آنرا درهنگام خرید نخورید و مخزن بزرگتری را نسبت به سایز اولیه آنها در نظربگیرید زیرا که آنها به سرعت رشد کرده و فضای بیشتری را نیاز خواهند داشت.

image نکته های مفید و نحوه نگهداری ماهی اسکار آکواریومی

image نکته های مفید و نحوه نگهداری ماهی اسکار آکواریومی

مواد غذایی خوارک ماهی اسکار

حشراتو لاروهای حشرات سخت پوستان و بی مهره گان ماهیها و مواد گیاهی متفاوت ودر واقع هر چیزی که اندازه دهان آنها بشود. این طبیعت ذاتی آنها اینماهیها را جانورانی همیشه گرسنه نشان می دهد ولی حتی در هنگام سیری کاملبه غذا خوردن علاقه زیادی نشان می دهند. اکثر تازه کارها با تغذیه بیش ازحد این ماهی در آینده به مشکلات زیادی برمیخورند. مثلا اگر از غذاهای پلتاستفاده می نمایید این نکته را به خاطر داشته باشید که پلیت پس از خوردهشدن توسط ماهی در معده به دلیل وجود آب متورم شده و در صورتتغذیه بیش ازحد مشکلات جدی را بوجود خواهد آورد.

image نکته های مفید و نحوه نگهداری ماهی اسکار آکواریومی

طول عمر ماهی اسکار

این ماهی می تواند به راحتی بیش از ۱۰ سال زنده بماند. موفقیتدر مورد این ماهیان نیاز به توجه در طولانی مدت دارد یعنی در عرض چند ماهنمی توان به موفقیت لازم رسید بلکه با یک دیدگاه سالیانه باید به آنهانگاه کرد.

خلق و خوی ماهی اسکار

اسکارها ماهیان نسبتا پرخاشگریهستند. حتما شنیده اید که می گویند این ماهیان ماهیان بد سرشتی هستند. اینشایعات از آنجا می آیند که آنها سعی دارند هر چیزی که در مخزن است و دراندازه دهانی آنها است ببلعند. این ماهیان قلمرو طلب بوده و در هنگام جفتگیری این رفتار پرخاشگرانه آنها تا حد زیادی افزایش می یابد و باید حتمافضای بزرگی را برای زندگی آنها در نظر گرفته شود. حتی می تواند به درگیریشدید بین افراد یک مخزن و حتی مرگ آنها منجر شود. فضای مناسب برای یک جفت اسکار مولد در حدود ۲۵۰ لیتر است. البته جفتهای مولد من در یک مخزن ۱۵۰ لیتری به خوبی تکثیر کرده اند.

تک فارس

image نکته های مفید و نحوه نگهداری ماهی اسکار آکواریومی

اینماهیها بسیار باهوش هستند و قادرند که حیله های زیادی را از خود نشان دهندو به زودی قادرند شخصی که به آنها غذا می دهد را شناسایی نمایند. به دلیلعمر زیاد (هم اندازه سگها) این ماهی نسبت به ماهیهای دیگر محبوب تر شدهاست. اسکارها ماهیان سخت جانی هستند و در شرایط بسیار سخت نیز حتی علائمظاهری خاصی را نشان نمی دهند. با اینحال بسیاری ممکن است تصور نمایند کهاین جانداران زیبا نیازمند مراقبت ویژه ای نمی باشند اما هر جاندارینیازمندیهای خاص خود را دارد. عدم مراقبت صحیح از این ماهی می تواند بهصورت بیماری سوراخ در سر (hole in headd) و یا فرسایش خط جانبی خود را نشاندهد. این بیماریها به ما یادآوری می کنند که در تغذیه آنها باید از غذاهایمتنوع و مکملهای ویتامینه استفاده کرد. بسیاری از افراد از یک رژیم غذایینامناسب استفاده می نمایند که ارتباط مستقیمی با کمبودهای غذایی دارد.

برخی نیز فقط از غذاهای زنده استفاده می نمایند که این عمل منجر به ایجاد دو مشکل خواهد شد :

اولاز همه تغذیه با غذاهای زنده می تواند در طولانی مدت یکسری کمبودهای غذاییرا به وجود آورد. اسکارها در طبیعت منحصرا از غذاهای زنده استفاده نمینمایند ((piscivores نمی باشند) و قادرند که غذاهای متنوعی را مصرف نمایندو حتما باید تنوع غذایی بالایی را جهت سلامت جسمی داشته باشند. در طبیعتآنها به طور طبیعی بیشتر از حشرات و سخت پوستان استفاده می نمایند اما ازآنجا که اینها ماهیان فرصت طلبی بودند غذایی را که می تواند توسط آنهامصرف گردد (در حد اندازه دهانی آنها باشد) می بلعند.

دوم غذاهایزنده موجود در مغازه های آکواریومی جانداران مناسبی برای انتقال انواعبیماریها می باشند که یقینا میتوانند برای ماهیان زیبای شما خطری بزرگمحسوب گردند.

برخی دیگر منحصرا از دل گوساله استفاده مینمایند. استفاده صرف از دل گوساله (چون دل گوساله یک بافت عضلانی است ونمی تواند حاوی تمامی عناصر غذایی باشد) در طولانی مدت می تواند منجر بهکمبودهای غذایی گردد.

عکس ماهی اسکار

image نکته های مفید و نحوه نگهداری ماهی اسکار آکواریومی

یکی دیگر از مشکلات جدی که بوجودمی آیداستفاده از غذاهایی است که دارای چربی بالا می باشند به خصوص از نوعچربیهای اشباع (سخت). این نوع چربی در اغلب بافتهای بدن حیوانات خونگرموجود دارد. خوشبختانه در بافت دل (قلب) چربی در حد مناسب جهت تغذیه ماهیوجود دارد. البته قبل از استفاده باید به خوبی چربی های اطراف آنرا جداکرده و رگه های قسمت داخلی حفره قلب را جدا نمایید. استفاده بیش از حد ازچربیها می تواند بیماری کبد چرب را ایجاد نماید. در این بیماری به علتانباشته شدن بیش از حد چربی در کبد رنگ آنرا از حالت طبیعی خارج کرده وکبد روشنتر میگردد. متاسفانه علامت خارجی برای این مشکل وجود ندارد. تازمانی که ماهی بمیرد و کالبد شکافی علت اصلی مرگ را مشخص نماید. مشکل اخیراز جمله عوامل اصلی مرگ اسکارها قبل از ده سالگی است (حتی اگر از ماهیبهخوبی مراقبت کرده باشید). در آخر مطلب مهمی را متذکر می شوم و آن اینکهبه دلیل فعالیت و تغذیه بالای این ماهیها باید تعویض آب و سیفون مواد زایدکف جهت جلوگیری از افزایش میزان موادسمی (آمونیاک نیتریت نیترات و…) بهطور مدام انجام پذیرد.

در ادامه تصاویری از این ماهی اسکار رو مشاهده کنید

T A K F A R S

image نکته های مفید و نحوه نگهداری ماهی اسکار آکواریومی

image نکته های مفید و نحوه نگهداری ماهی اسکار آکواریومی

image نکته های مفید و نحوه نگهداری ماهی اسکار آکواریومی

image نکته های مفید و نحوه نگهداری ماهی اسکار آکواریومی

image نکته های مفید و نحوه نگهداری ماهی اسکار آکواریومی

image نکته های مفید و نحوه نگهداری ماهی اسکار آکواریومی

image نکته های مفید و نحوه نگهداری ماهی اسکار آکواریومی

image نکته های مفید و نحوه نگهداری ماهی اسکار آکواریومی

image نکته های مفید و نحوه نگهداری ماهی اسکار آکواریومی

image نکته های مفید و نحوه نگهداری ماهی اسکار آکواریومی

تک فارس www.takfars.ir

image نکته های مفید و نحوه نگهداری ماهی اسکار آکواریومی

image نکته های مفید و نحوه نگهداری ماهی اسکار آکواریومی

image نکته های مفید و نحوه نگهداری ماهی اسکار آکواریومی

image نکته های مفید و نحوه نگهداری ماهی اسکار آکواریومی

image نکته های مفید و نحوه نگهداری ماهی اسکار آکواریومی

image نکته های مفید و نحوه نگهداری ماهی اسکار آکواریومی

image نکته های مفید و نحوه نگهداری ماهی اسکار آکواریومی

image نکته های مفید و نحوه نگهداری ماهی اسکار آکواریومی

image نکته های مفید و نحوه نگهداری ماهی اسکار آکواریومی

image نکته های مفید و نحوه نگهداری ماهی اسکار آکواریومی

تکفارس

عکس های جالب از میوه های عجیب و شگفت انگیز در دنیا

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات