image نکاتی برای صرفه جویی در مصرف انرژی ماشین لباسشویی

۱) همواره فیلتر آب خروجی ماشین لباسشویی را تمیز نگهدارید.

۲) هر چند وقت یکبار، فیلترهای آب گرم و سرد ماشین لباسشویی را که در پشت آن قرار دارد تمیز نمایید.

۳) کشوی پودر و نرم کننده را در فواصل زمانی کم تمیز نمایید.

۴) پس از هر بار شستشو، با یک دستمال خشک، لاستیک دور در ماشین لباسشویی را خشک نمایید و اجازه دهید یکی دو ساعت در ماشین لباسشویی باز باشد تا هوا در محفظه ماشین جریان یابد.

۵) بیشترین مصرف برق ماشین لباسشویی، مربوط به گرم کردن آب می باشد بنابراین اگر برای تغذیه آب لباسشویی از سیستم آب گرم استفاده شود و یا از برنامه شستشو با آب سرد استفاده شود، در مصرف برق بسیار صرفه جویی می شود.