image نحوه کاشت گل مینای چمنی در باغچه منزل

بذر این گیاه را باید درماههای مرداد یا شهریور بکارید تا بتوانید از اواسط اسفند تا اواخر بهار از گلهای زیبایش بهره مند گردید. این گلها به رنگاهای مختلف سفید، سرخ و قرمز رنگ وجود دارند.

اگر نشاء ها به اندازه کافی رشد کرده بودند، می توانید در فصل پاییز، در زمین اصلی اقدام به کاشت آنها کنید. در غیر این صورت ماههای اسفند و فرودین برای این کار مناسب هستند.

اگر در منزل خود محیطی را به کاشت چمن اختصاص داده باشید، می توانید مناطقی از وسط و حاشیه آن را با مینای چمنی تزیین کنید.

مینای چمن به محلهای آفتابی و تا حدودی سایه دار عادت دارد.