image نحوه پاک کردن لکه مرباهای مختلف از روی لباس

لکه های تازه بوسیله شستشو با مایع یا پودر لباسشویی پاک می شوند اما در صورتیکه لکه ها مقاوم باشند، پودرلباسشویی را در آب گرم (بالاترین دمایی که برچسب لباس اجازه می دهد) حل کرده و به مدت یک شب لباس را در آن خیسانده و سپس آبکشی نموده و بشویید.