ابتدا بوسیله آب نسبتاً گرم و با استفاده از اسفنج لکه را پاک نمایید، سپس از شوینده های دارای آنزیم برای شستشوی نهایی استفاده نمایید. توجه نمایید از آب داغ استفاده نکنید زیرا باعث چسبندگی تخم مرغ موجود در سس مایونز به الیاف پارچه وسخت تر شدن آن می گردد.

تک فارس » مطالب جالب » نحوه پاک کردن سس مایونز از روی لباس