کاربردی‌ترین اثر لیموترش به شکل مخلوطی از آب و مقداری عسل است که برای لاغری مورد استفاده قرار می‌گیرد که البته باید صبح‌ها به صورت ناشتا استفاده شود.

تک فارس » پزشکی سلامتی » نحوه استفاده از لیمو ترش برای لاغری