توجه

داوطلبان علاوه بر شرایط ذکر شده می بایست دارای حداقل ٣‎ سال سابقه فعالیت در حوزه امور اعتبارات بانک ها باشند.

نحوه ثبت نام

متقاضیان برای اعلام درخواست همکاری میتوانند اینجا کلیک کرده ( و فرم مربوط به درخواست همکاری را تکمیل نمایند.

بانک خاورمیانه به منظور تکمیل گروه کارشناسان مدیریت سازمان و روش ها از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید.

ردیف

رشته تحصیلی مورد نیاز

سمت شغلی

مقطع تحصیلی

شرایط مورد نیاز

۱

علوم بانکی

کارشناس مدیریت سازمان

کارشناسی

تسلط به نرم افزارهای ICDLآشنایی به زبان انگلیسی در سطح خوبمسلط به فرایندهای اعتباری و عقود بانکداری اسلامی

۲

صنایع

کارشناس مدیریت سازمان

کارشناسی

تسلط به نرم افزارهای ICDLآشنایی به زبان انگلیسی در سطح خوبمسلط به فرایندهای اعتباری و عقود بانکداری اسلامی

۳

امور مالی

کارشناس مدیریت سازمان

کارشناسی

تسلط به نرم افزارهای ICDLآشنایی به زبان انگلیسی در سطح خوبمسلط به فرایندهای اعتباری و عقود بانکداری اسلامی

۴

اقتصاد

کارشناس مدیریت سازمان

کارشناسی

تسلط به نرم افزارهای ICDLآشنایی به زبان انگلیسی در سطح خوبمسلط به فرایندهای اعتباری و عقود بانکداری اسلامی

۵

حسابداری

کارشناس مدیریت سازمان

کارشناسی

تسلط به نرم افزارهای ICDLآشنایی به زبان انگلیسی در سطح خوبمسلط به فرایندهای اعتباری و عقود بانکداری اسلامی

۶

ریاضی

کارشناس مدیریت سازمان

کارشناسی

تسلط به نرم افزارهای ICDLآشنایی به زبان انگلیسی در سطح خوبمسلط به فرایندهای اعتباری و عقود بانکداری اسلامی

۷

فناوری اطلاعات

کارشناس مدیریت سازمان

کارشناسی

تسلط به نرم افزارهای ICDLآشنایی به زبان انگلیسی در سطح خوبمسلط به فرایندهای اعتباری و عقود بانکداری اسلامی

۸

بازرگانی

کارشناس مدیریت سازمان

کارشناسی

تسلط به نرم افزارهای ICDLآشنایی به زبان انگلیسی در سطح خوبمسلط به فرایندهای اعتباری و عقود بانکداری اسلامی

تک فارس » آگهی استخدام » نحوه استحدام بانک خاورمیانه در سال ۱۳۹۳