نتیجه بازی سایپا – استقلال در تاریخ دوشنبه ۱۱ دی ماه ۱۳۹۱ ، تساوی صفر – صفر بود. نتیجه این بازی به صورت ۰ سایپا و ۰ استقلال بود.