image میخواهید بدانید چرا نماز صبح ظهر عصر مغرب و عشا میخوانید

دلیل اینکه در روز ۵ بار باید یک فرد نماز بخواند در چیست.

رسول گرامی اسلام(ص) به این سوال پاسخ می دهد.

▪چرا نماز صبح مۍخوانیم؟

صبح آغاز فعالیت شیطان است هرکه در آن ساعت نماز بگذارد و خود را در معرض نسیم الهی قرار دهد از شر شیطان در امان میماند.

‌▪چرا نماز ظهر میخوانیم؟

ظهر، همه عالم تسبیح خدا می گویند زشت است که امت من تسبیح خدا نگوید. و نیز ظهر وقت به جهنم رفتن جهنمیان است لذا هر که در این ساعت مشغول عبادت شود از جهنم بیمه می شود.

▪چرا نماز عصر مۍخوانیم؟

عصر زمان خطای آدم و حواست و ما ملزم شدیم در این ساعت نماز بخوانیم و بگوییم ما تابع دستور خداییم.

▪چرا نماز مغرب میخوانیم؟

مغرب لحظه پذیرفته شدن توبه حضرت آدم است و ما همه به شکرانه آن نمازمی خوانیم.

▪چرا نماز عشا میخوانیم؟

خداوند متعال نماز عشا را برای روشنایی و راحتی قبر امتم قرارداد.

علل الشرایع ص ۳۳۷

تک فارس » مطالب جالب » میخواهید بدانید چرا نماز صبح ظهر عصر مغرب و عشا میخوانید