image می خواهم خوش تیپ و خوش چهره باشم چکار کنم

*سبک زندگی تان را تغییر دهید که این کارزمان گیر و نیازمند تلاش است. پس باید حتما خواستار تغییر باشید و قبل از شروع تغییرات فکر کنید

*اشتباهاتی که در رژیم غذایی یا تمرین های ورزشی دارید را بشناسید.

این اشتباه استفاده بیش از حد از شرینی است؟

به اندازه کافی ورزش نمیکنید؟;

به طورمنظم صبحانه نمیخورید؟

اولین کاری که برای شناسایی این مشکل باید انجام دهید نوشتن چیزهایی ست که در طول یک روز میخورید. سپس می توانید تصمیم بگیرید که چه چیزهایی اضافی است و مواردغیرضروری را از رژیم غذایی تان حذف کنید.

*رژیم غذایی تان را تغییر دهید و بطور منظم و روزانه ورزش کنید.

برای متناسب کردن اندامتان می توانید با ایجاد یک برنامه منظم، رژیم غذایی تان را تغییردهید و بطور روزانه ورزش کنید.

ممکن است روشهایی که پیدا میکنید را دوست نداشته باشید اما این روشها به کاهش وزنتان کمک خواهد کرد و باعث می شود به اندامتان افتخار کنید

*ممکن است بخواهید لباسهایتان را نیز تغییر دهید. این بستگی به سبک لباس پوشیدن شما دارد.

*در نهایت می توانید چهره خودرا نیز با آرایش و لوازم آرایشی متفاوت تر کنید

نکات

· از رژیم غذایی تان پیروی کرده و بطور روزانه ورزش کنید.

· یک جدول یا نمودار ایجاد کنید و نتایج خود را یادادشت کنید.

· به یاد داشته باشید که هیچ مدلی بدون پیاده روی به نتیجه نمی رسد.

· لبخند بزنید.

تک فارس » آرایشی » می خواهم خوش تیپ و خوش چهره باشم چکار کنم