مولودی و شعرهای زیبا به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مولودی و شعرهای زیبا به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام

image مولودی و شعرهای زیبا به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام

ای لبان تو عقیق یمنی

تو دوای منی و درد منی

من علی باشم ولیکن حسنی

من توباشم یاکه توذات منی

تکفارس آی آر

من چگونه مدح تو گویم حسن

مدح تو الله گوید به زمن

کرده ای انسان را آدم حسن

صدگدای درگهت حاتم حسن

ذکر لبهای علی جانم حسن

www.takfars.ir

میوه می باشم هنوز کالم حسن

من چگونه مدح تو گویم حسن

مدح تو الله گوید به زمن

یا حسن ای سوی چشم مرتضی

نام تو حک بر در باغ ولا

ای که نور روی تو خورشید ما

یا حسن جنگاور شیر خدا

من چگونه مدح تو گویم حسن

مدح تو الله گوید به زمن

ای حسین هارون و تو موسای او

تک فارس

هم برادر هستی هم مولای او

هم برای فاطمه عیسای او

هم در آغوش علی یحیای او

من چگونه مدح تو گویم حسن

مدح تو الله گوید به زمن

ماه کامل تو شدی در رمضان

رحمتت تابیده شد بر همگان

کوری چشم همه بدنظران

آمده گل پسر مادرمان

من چگونه مدح تو گویم حسن

T A K F A R S

مدح تو الله گوید به زمن

image مولودی و شعرهای زیبا به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام

از میان ماه ماهی سرزده

طعنه بر یک کهکشان اختر زده

ماه ما در نیمه ی ماه صیام

بیت زهراسلام الله علیه وعلیعلیه السلامرا درزده

میهمانی خدا را این پسر

رنگ زیبایی خدایی تر زده

سبط اکبر بر پیمبر(ص)است او

تک فارس www.takfars.ir

بردلش نقشی زیک دلبر زده

نام زیبایش زسوی حق حسنعلیه السلام

بوسه ها برروی اوحیدر زده

یوسف یعقوبیان بی جلوه شد

یوسف زهراسلام الله علیه به عالم سرزده

حسن و زیبائیش در حد کمال

از جمال الله ،او ساغر زده

حاتم طائی رهین منتش

بر کرامت صفحه آخر زده

حضرت ایوب شد میزان صبر

تکفارس

لیک در بحر حسنعلیه السلاملنگر زده

راس برنایان اهل جنت است

این سخن در اصل پیغمبر زده

او امام دومین شیعه است

تکیه بر جای علیعلیه السلامصفدر زده

مرغ دل شاد است در میلاداو

در هوای دوست بال وپر زده

هرکه مسروراست در این زاد روز

بر سر او فاطمهسلام الله علیهافسر زده

image مولودی و شعرهای زیبا به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام

takfars.ir

او آمده تا نور به شب ها بخشد

روح شرف و عشق به دنیا بخشد

او آمده تا باور وایمان و صفا

همراه دو صد عاطفه برما بخشد

او آمده از صلح و محبت بی شک

جانی ز ولا برتن تنها بخشد

آن سید خوبان و بهشت آمده تا

برمهر و وفا ارزش و معنا بخشد

او آمده با نام حسن در حسنش

شوری به سرا پرده مولا بخشد

تک فارس آی آر

او رود زلالی ست که درفصل عطش

جود و کرم خویش به دریا بخشد

از لطف ، کریم اهل بیت عصمت

ما را زکرم خدا به فردا بخشد

میلاد امام مجتبی علیه السلام آمده است

شادی به حریم دل ما آمده است

▪▪▪

آن را که ولایت حسن نیست

طاعات قبول ذوالمنن نیست

از بعد علی قبای لولاک

TakFars

جز در خور قامت حسن نیست

آن را که محبت تو ای شاه

چون پاک روان به ملک تن نیست

در حیرتم آنکه این چنین کس

چون مرغ چرا به بابزن نیست

خاک ره هندوی تو باشد

مشکی که به خطه ختن نیست

چون بازوی تو به کسر اصنام

نیروی خلیل بت‌شکن نیست

چون است که دشمن تو ای شاه

تک فارس

برگردنش از قضا رسن نیست

بی نور تو عرش مستقر نه

بی رای تو عقل موتمن نیست

ای شاه قرین یک غلامت

صد همچو اویس در قرن نیست

جز مهر تو مایه جنان نه

جز مدح تو زینت سخن نیست

بی‌ خاتم مهر تو فرشته

جز جان بلیس اهرمن نیست

من بنده دودمان اویم

www.takfars.ir

حقا که درین سخن، سخن نیست

بی مهر علی و آل پاکش

آسوده هما روان به تن نیست

▪▪▪

نور خدا نخله ى سینا، حسن

هوش ربا، از دل موسى حسن

نغمه ى داوود از او پر ز شور

راز شفا بخشى عیسى حسن

داد سلامش، ز ادب چون خلیل

کرد سلام آتش او را حسن

T A K F A R S

نوگل و ریحانه‏ ى ختم رسل

شاخه ى پر سایه ‏ى طوبى حسن

یاسمن سرو قد سبز پوش

سیم تن گلرخ زیبا حسن

بنده‏ ى محبوب خدا مجتبى

روشنى دیده‏ ى زهرا حسن

در صفت جود یدالله را

آیت کبرى، ید بیضا حسن

شاه جوانان بهشت برین

سرخ حسین آمد و خضرا حسن

تک فارس www.takfars.ir

هر دو یکى، هر دو نکوتر ز خوب

چون حسنین اند دو همتا حسن

تا نشود این یک از آن، اشتباه

یاء حسین است در اینجا حسن

گر نبود کوچکى سن و سال

نام حسین است به معنى حسن

فرق حسین است و حسن حرف یاء

این حسن است، آن دگرى یا حسن

من که حسان این همه دارم گناه

کیست پناهم دهد الا حسن

Tak Fars

image مولودی و شعرهای زیبا به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام

گل بریزید فرشته ها، پای قدوم مجتبی

شادی کنید آمده شب شادی زهرا ومرتضی

درشب عیدمجتبی،جشن وطرب شده بپا

شادی کنید آمده شب شادی زهرا ومرتضی

از آسمون تابه زمین، فرشته ها گرفته صف

به زیرلب زمزمه سرود شادی وشعف

خنده به لب، همه به صف، شاخه گل میان کف

جن وملک حور وپری، خوانده همه به یکصدا

شادی کنید آمده شب شادی زهرا ومرتضی

تکفارس آی آر

ستاره هادرآسمان، تمام غرق رقص نور

روی زمین شده بپامحفل شادی وسرور

چشم حسود، دیده بد، زماه فاطمه به دور

چه باصفا شده زمین، به نیمه ماه خدا

شادی کنید آمده شب شادی زهرا ومرتضی

مدینه باصفاشده، زروی فرزندعلی

فاطمه شادمان شده، از گل لبخند علی

بوسه زده رسول حق به روی دلبند علی

رفته زکف صبروقرار، از دل خاتم الانبیاء

شادی کنید آمده شب شادی زهرا ومرتضی

تک فارس

شب شب عرض حاجت وذکرمناجات ودعا

به ذکریا حسن نشین به بارگاه کبریا

دست طلب بزن به دامن امام مجتبی

ازدرخانه علی، حاجت خودطلب نما

شادی کنید آمده شب شادی زهرا ومرتضی

سوی مدینه روکنید، به ذکریاحسن همه

به همره فرشتگان، شوید گرم زمزمه

صفاگرفته ساحت بیت علی وفاطمه

زعطر موی مجتبی، جهان شده چه باصفا

شادی کنید آمده شب شادی زهرا ومرتضی

www.takfars.ir

image مولودی و شعرهای زیبا به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام

درخانه زهرا، شادی شده برپا

زهراشده مادر، حیدر شده بابا

هنگام شعف شد، آمد گل گلها

گلبانگ ملائک، این نغمه زیبا

بربال فرشته – اینگونه نوشته – حسن آقای بهشته

عیداست وزمان، شادی است دوباره

ریزد همه لحظه، باران ستاره

زهراحسنش را، بنموده نظاره

با نغمه شادی، خوانید هماره

T A K F A R S

بربال فرشته – اینگونه نوشته – حسن آقای بهشته

خوشبو شده یثرب، ازعطر بهاری

ازشوق نمانده در سینه قراری

ذکر حسن امشب بر لب شده جاری

بردامن گلها سرداده قناری

image مولودی و شعرهای زیبا به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام

ازنیمه ماه رمضان ماه بر آمد

با آمدنش فصل غم ورنج سر آمد

شاد است رسول دوسرا حضرت طاها

زیرا که کنون سبط کبیرش به بر آمد

تک فارس www.takfars.ir

در بیت علی غلغله وشور بپا شد

جبریل امین شاد بر او جلوه گر آمد

گو یوسف مصری برود باز به چاهش

چون یوسف زهرا زدل چاه بر آمد

شد نام نکویش حسن ونیک بگویم

این نام زدرگاه خدای قدر آمد

باید که فراموش کنی حاتم طائی

بر سلسله جود وکرم راهبر آمد

او کشتی صبر است به دریای بلاها

ایوب که باشد چو علی را پسر آمد

تک فارس آی آر

ای شیعه مبارک به تو این روز خدایی

از بحر ولایت به تو این تاج سر آمد

image مولودی و شعرهای زیبا به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام

موکب باد صبا بگذشت از طرف چمن

تا چمن را پرنیانِ سبز پوشاند به تن

سبزه اندر سبزه بینى ، ارغوان در ارغوان

لاله اندر لاله بینى ، یاسمن در یاسمن

ساحت بستان ز فرّ سبزه شد باغ بهشت

دامن صحرا ز بوى نافه شد رشک ختن

نقش گل را آن چنان آراست نقّاش بهار

تکفارس

کز شگفتى ماندت انگشت حیرت در دهن

وه چه خوش بشکفته در گلزار زهرا نوگلى

کز طراوت گشته رویش رشک گلهاى چمن

دیده از نور جمالش روشنى یابد چو دل

بلبل از شوق وصالش در چمن نالد چو من

بلبل آن جا هر سپیده دم سراید نغمه اى

در ثناى خسرو خوبان ، امام ممتَحن

از حریم فاطمه در نیمه ماه صیام

چهره ماه حسن تابیده با وجه حسن

میوه بستان زهراء نور چشم مصطفى

پاره قلب علىّ بن ابى طالب ، حسن

در محیط علم و دانش آفتابى تابناک

بر سپهر حلم و بخشش کوکبى پرتو فکن

پرچم صلح و صفا افراشت سبط مصطفى

تا براندازد لواى کفر و آشوب و فتن

image مولودی و شعرهای زیبا به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام

شب شب شادی کل گداهاست

عیدی امشب با مادر طاهاست

تو سر ما امشب شور وصاله

باده خوری آزاد،مستی حلاله

تاکه چشمت نزنن امشب رو

جبرئیل دور سرت می گرده

توی آسمونا و روی زمین

اسم تو روی لبا گل کرده

خوش اومدی کریم اهل بیت

فرشته هاسرمست محوتماشات

گل میریزن ازعرش زیر قدمهات

اهل زمین غرق شور و جنونن

بلبلا از عشقت ،ترانه خونن

آسمونو ریسه بندی کردن

تک به تک ستاره بیرون اومد

اومدی و تو کویر دل باز

صدای شرشر بارون اومد

خوش اومدی کریم اهل بیت

شب میشه وقتی چشماتو میبندی

غنچه هاگل میشن وقتی میخندی

هروقت که لبهات غرق خنده میشه

ازصورتت خورشیدشرمنده میشه

گهوارت قبله شده پس کعبه

میندازه سمت تو سجادش رو

هاتفی مژده داده که خدا

به جهان آوورده دلدادش رو

خوش اومدی کریم اهل بیت

از وقتی که اسم تورو شنیده

ماه شب چارده رنگش پریده

حتی خبر از قصه ها رسیده

لیلی شده مجنون،تاتورودیده

اومدی و شادی رو آووردی

رفته از مدینه رنج و سختی

با رسیدن تو حالا میشه

صد و هجده عددخوشبختی

خوش اومدی کریم اهل بیت

اسم ثمین فونت نستعلیق رنگارنگ دستنویس
  1. تصویر زیباترین چشم های جهان در صورت دختر افغانی
  2. بهترین گوشی ساده و سبک برای استفاده روزمره کدام است
  3. معرفی و عکس های دیدنی شهر توریستی چندی گر در هند
  4. عکس های زیبا برای تبریک روز حسابدار ۱۵ آذر
  5. فستیوال سبزی در فوکت تایلند
  6. چرا استیو جابز اینقدر موفق و پولدار شده

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات