معنی و تعبیر فرد آسیابان در خواب چیست

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

معنی و تعبیر فرد آسیابان در خواب چیست

▪دیدن آسیابان در خواب ، علامت آن است که محیط پیرامونتان امیدوارکننده خواهد شد.

▪اگر زنی خواب ببیند تلاش آسیابان برای راه اندازی آسیاب با شکست مواجه میشود ، نشانه آن است که تصورات او درباره ثروت نامزدش به یأس مبدل میگردد.

▪آسیابان در خواب ، کسی بود که روزیِ اهل خانه به سبب آن بود که میگردد و چیزی به دست میآورد، تا اهل آن خانه بدان تعیش کنند.

▪محمد بن سیرین گوید: دیدن آسیابان در خواب به تاویل، مردی بود که مردم را در دست او روزی بود و چون آسیابان جوان بود، به تاویل نیکو باشد و اگر بیند که آسیاب به خر میگردد یا با شتر، و آردِ نیکو فرو میآید، دلیل بود که آسیابان را دولت و اقبال بود. اگر به وقت گردیدن، آسیابان بانگِ سنگِ آسیاب بشنود، کار وی قوی گردد.

تکفارس آی آر

متن کامل شعر زیبای چشم ها را باید شست از سهراب سپهری
  1. عکس هایی دختر نوجوان چینی با ریش و سبیل مادرزادی
  2. متن های پیامکی دلتنگی با موضوع سیگار جدید
  3. دیدن خواب انگشت سبابه تعبیرش چیست
  4. مدل های شیک و جدید مانتو برای شروع فصل پاییز
  5. عکس ناراحت کننده ظلم پدر در حق پسر
  6. مدل های جدید کفش مردانه شیک و جدید

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات