معنی و تعبیر دیدن وسایل موسیقی در خواب چیست

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

معنی و تعبیر دیدن وسایل موسیقی در خواب چیست

آنلی بیتون میگوید:

▪ اگر دختری خواب آلات شکسته و مستعمل موسیقی را ببیند ، نشانه آن است که نیرو و توانایی به دست خواهد آورد و زندگی را به شکل دلخواه تغییر خواهد داد.

▪دیدن آلات موسیقی در خواب ، نشانه دست یافتن به لذت موردنظر است.

▪دیدن آلات شکسته و مستعمل موسیقی در خواب ، علامت آن است که دوستانِ ناسازگار به زندگی شما آسیب خواهند رساند.

تکفارس آی آر

متن کامل عربی سوره الشعراء به همراه ترجمه دقیق فارسی
  1. گالری تصویری هنرمند محبوب یاس یاسر بختیاری
  2. اسم آرشیدا فونت نستعلیق رنگارنگ دستنویس
  3. اسم طراوت فونت نستعلیق رنگارنگ دستنویس
  4. راهکارهایی برای داشتن دهان و دندان های سالم
  5. پرواز دسته جمعی سارها
  6. اسم سوسن فونت نستعلیق رنگارنگ دستنویس

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات