تک فارس
حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است
محصولات معتبر محصولات معتبر
مطالب جالب

معنی و تعبیر دیدن آب مقدس در خواب

image معنی و تعبیر دیدن آب مقدس در خواب

تعبیر خواب آب مقدس

لوک اویتنهاو می گوید: آب تقدیس شده یعنی همراه خوب داشتن

خواب هایی که می بینیم بازتاب حالات روحی، دغدغه ها و ضمیر ناخودآگاه ماست. تعبیر کنندگان خواب بر اساس نشانه هایی که بعد از بیداری به یاد می مانند نتیجه گیری های جالبی از وضعیت روجی و جسمی فرد بیان می کنند.

تکفارس آی آر

محصولات معتبر محصولات معتبر
مطالب مشابه بیشتر ››