معنی عوض کردن اسم فرد در خواب تعبیرش چیست

مجله علمی هنری آموزشی پزشکی تک فارس شامل مطالب جدید و جالب با موضوعات پزشکی و سلامتی، روانشناسی، نکات آرایشی، دکوراسیون منزل، خانه داری، آموزش آشپزی

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است
تک فارس

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

معنی عوض کردن اسم فرد در خواب تعبیرش چیست

محمدبن سیرین گوید:
دیدن نام گردانیدن، اگر از نام اول بهتر بود، چون محمد و احمد و سعید و صالح و آن چه بدین ها ماند، دلیل خیر بود. اگر از نام او بدتر بود، دلیل فساد است.
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
نام نیکو با کنیت شنیدن در خواب چون ابوالخیر و ابوالفضل و ابوسعید و مانند این، دلیل خیر و صلاح بود و آن چه به خلاف این ها است، مانند ابوجهل و ابولهب به خواب دیدن و شنیدن، دلیل شر و فساد است.

معنی و تفسیر دیدن قطار در خواب چیست
 1. اسم کسری فونت نستعلیق رنگارنگ دستنویس
 2. اسم آروین فونت نستعلیق رنگارنگ دستنویس
 3. اسم عباس فونت نستعلیق رنگارنگ دستنویس
 4. اسم پویا فونت نستعلیق رنگارنگ دستنویس
 5. دیدن خواب آگهی درگذشت و مرگ چه تعبیری دارد
 6. اسم امیرعلی فونت نستعلیق رنگارنگ دستنویس

مطالب محبوب

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

نظرات
 1. فرشته گفت:

  در خواب دیدم اسمم عوض شده به طاهره

 2. ناشناس گفت:

  دچار دگرگونی مثبت خواهید شد