ضرب المثل گرگ بالان دیده می باشد که اولین بار مولف برهان قاطع در سال ۱۶۰۲ قمری وارد فرهنگ لغات فارسی کرد و عبد الرشید حسینی تتوی که مولف فرهنگ رشیدی می باشد با استناد به همین امر آن را در فرهنگ رشیدی به کار برد و بدین ترتیب گرگ بالان دیده وارد کتاب های لغت شد.

واژه ی بالان به معنی دام و تله ای که جانواران در آن گیر کنند می باشد و معنی ضرب المثل یعنی گرگی که یک بار در تله افتاده باشد و یا از دام و کمین شکارچی گریخته باشد تجربه ای ارزشمند دارد و دیگر گرفتار نخواهد شد.

تک فارس » مطالب جالب » معنی ضرب المثل گرگ بالان دیده