تک فارس
حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است
محصولات معتبر محصولات معتبر
مطالب جالب

معنی رنگ های پرچم برزیل چیست

image معنی رنگ های پرچم برزیل چیست

پرچم فعلی برزیل به طور رسمی روز ۱۵ نوامبر ۱۸۸۹ انتخاب شد. رنگ سبز آن نماد جنگل ها و دشت های شاداب و انبوه این کشور است. لوزی زردرنگ میان آن نماد ثروت برزیل در منابع طلا و دایره ی میان آن و ستاره هایش نماد آسمان پرستاره ی این کشور است. شعار روی پرچم برزیل Orderm e Progresso که به نظم و پیشرفت ترجمه می شود.

محصولات معتبر محصولات معتبر
مطالب مشابه بیشتر ››