تک فارس
حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است
محصولات معتبر محصولات معتبر
مطالب جالب

معرفی و عکس های دیدنی همسران رضا شاه

image معرفی و عکس های دیدنی همسران رضا شاه

تاج‌الملوک پهلوی دومین همسر رضاشاه

image معرفی و عکس های دیدنی همسران رضا شاه

فرزندان رضاخان و تاج‌الملوک به همراه دو نفر از گماشته‌هایشان از چپ: محمدرضا پهلوی، شمس پهلوی، اشرف پهلوی و علیرضا پهلوی

image معرفی و عکس های دیدنی همسران رضا شاه

تکفارس آی آر

تاج‌الملوک پهلوی در کنار فرزندان خود در سویس (۱۳۱۴ش) از چپ: شمس پهلوی، محمدرضا پهلوی، تاج‌الملوک پهلوی، علیرضا پهلوی و اشرف پهلوی.

image معرفی و عکس های دیدنی همسران رضا شاه

محمدرضا پهلوی (ولیعهد) و مادرش تاج‌الملوک پهلوی

image معرفی و عکس های دیدنی همسران رضا شاه

توران امیرسلیمانی همسر سوم رضاشاه

www.takfars.ir

image معرفی و عکس های دیدنی همسران رضا شاه

غلامرضا پهلوی در پنج سالگی در کنار مادرش توران امیرسلیمانی و چند تن از بستگان خویش، در باغ مکتب‌خانه (۱۳۰۷ش) از چپ: توران امیرسلیمانی و غلامرضا پهلوی

image معرفی و عکس های دیدنی همسران رضا شاه

توران امیرسلیمانی و همسر دومش ذبیح‌الله ملکپور

image معرفی و عکس های دیدنی همسران رضا شاه

عصمت‌الملوک دولتشاهی همسر چهارم رضاشاه، در دوران اقامت در جزیره موریس در افریقای جنوبی

image معرفی و عکس های دیدنی همسران رضا شاه

فرزندان رضاشاه به همراه غلامرضا رشیدیاسمی. در آستانه سفر به اروپا جهت تحصیل (۱۳۱۲ش). از چپ: محمودرضا پهلوی (فرزند عصمت‌الملوک)، غلامرضا پهلوی (فرزند توران امیرسلیمانی)، غلامرضا رشیدیاسمی، احمدرضا پهلوی (فرزند عصمت‌الملوک) و عبدالرضا پهلوی (فرزند عصمت‌الملوک)

image معرفی و عکس های دیدنی همسران رضا شاه

تاج‌الملوک پهلوی در اواخر سلطنت پسرش محمدرضا پهلوی

تک فارس

image معرفی و عکس های دیدنی همسران رضا شاه

رضاشاه در اواخر عمر در ژوهانسبورگ

مطالب محبوب بیشتر ››