تعداد زیادی از برترین و مشهورترین موزه‌های دنیا را به شما معرفی می‌کنیم تا از تماشای آنها لذت ببرید.

image معرفی زیباترین و دیدنی ترین موزه ها در جهان با عکس

The Metropolitan Museum of Art

New York City, New York

image معرفی زیباترین و دیدنی ترین موزه ها در جهان با عکس

The Art Institute of Chicago

Chicago, Illinois

image معرفی زیباترین و دیدنی ترین موزه ها در جهان با عکس

State Hermitage Museum and Winter Palace

St. Petersburg, Russia

image معرفی زیباترین و دیدنی ترین موزه ها در جهان با عکس

Musee dOrsay

Paris, France

image معرفی زیباترین و دیدنی ترین موزه ها در جهان با عکس

National Museum of Anthropology (Museo Nacional de Antropologia)

Mexico City, Mexico

image معرفی زیباترین و دیدنی ترین موزه ها در جهان با عکس

The National 9/11 Memorial & Museum

New York City, New York

image معرفی زیباترین و دیدنی ترین موزه ها در جهان با عکس

Prado National Museum

Madrid, Spain

image معرفی زیباترین و دیدنی ترین موزه ها در جهان با عکس

British Museum

London, United Kingdom

image معرفی زیباترین و دیدنی ترین موزه ها در جهان با عکس

Acropolis Museum

Athens, Greece

image معرفی زیباترین و دیدنی ترین موزه ها در جهان با عکس

Vasa Museum

Stockholm, Sweden

image معرفی زیباترین و دیدنی ترین موزه ها در جهان با عکس

The National WWII Museum

New Orleans, Louisiana

image معرفی زیباترین و دیدنی ترین موزه ها در جهان با عکس

V&A – Victoria and Albert Museum

London, United Kingdom

image معرفی زیباترین و دیدنی ترین موزه ها در جهان با عکس

Musee du Louvre

Paris, France

image معرفی زیباترین و دیدنی ترین موزه ها در جهان با عکس

Rijksmuseum

Amsterdam, The Netherlands

image معرفی زیباترین و دیدنی ترین موزه ها در جهان با عکس

Van Gogh Museum

Amsterdam, The Netherlands

image معرفی زیباترین و دیدنی ترین موزه ها در جهان با عکس

Uffizi Gallery

Florence, Italy

image معرفی زیباترین و دیدنی ترین موزه ها در جهان با عکس

Auschwitz-Birkenau State Museum

Oswiecim, Poland

image معرفی زیباترین و دیدنی ترین موزه ها در جهان با عکس

Smithsonian National Air and Space Museum

Washington DC, District of Columbia

image معرفی زیباترین و دیدنی ترین موزه ها در جهان با عکس

Pinacoteca do Estado de Sao Paulo

Sao Paulo, Brazil

image معرفی زیباترین و دیدنی ترین موزه ها در جهان با عکس

Inhotim

Brumadinho, Brazil

image معرفی زیباترین و دیدنی ترین موزه ها در جهان با عکس

The Museum of Qin Terra-cotta Warriors and Horses

Xian, China

image معرفی زیباترین و دیدنی ترین موزه ها در جهان با عکس

Museum of New Zealand (Te Papa Tongarewa)

Wellington, New Zealand

تک فارس » مطالب جالب » معرفی زیباترین و دیدنی ترین موزه ها در جهان با عکس