آقایان :
قبل از ازدواج خوابیدن تا لنگ ظهر، بعد از ازدواج بیدار شدن زودتر از خورشید.

نتیجه‌گیری اخلاقی: سحرخیز شدن
قبل از ازدواج رفتن به سفر بی‌‌اجازه، بعد از ازدواج رفتن به حیاط بااجازه.

نتیجه‌گیری اخلاقی: کسب اعتبار
قبل از ازدواج خوردن بهترین غذاها بی‌‌‌‌منت، بعد از ازدواج خوردن غذاهای سوخته با منت. نتیجه‌گیری اخلاقی: تقویت‌ معده
قبل از ازدواج استراحت مطلق بی‌‌جر و بحث، بعد از ازدواج کار کردن در شرایط سخت.

نتیجه‌گیری اخلاقی: ورزیده شدن
قبل از ازدواج آموزش گیتار و سنتور و… بعد از ازدواج آموزش بچه‌داری و شستن ظرف.

نتیجه‌گیری اخلاقی: همدردی با خانم‌ها
قبل از ازدواج گرفتن پول تو جیبی از پاپا، بعد از ازدواج دادن کل حقوق به خانم.

نتیجه‌گیری اخلاقی: مستقل شدن

image مطلب طنز شرایط زندگی قبل از ازدواج و بعد از ازدواج

خانم ها :
قبل از ازدواج وزن ایده‌آل با چهره‌ای بشاش، بعد از ازدواج چاق و افسرده و منزوی.

نتیجه‌گیری اخلاقی: آمادگی بدن در مقابله با روزهای سخت
قبل از ازدواج ایستادن در صف سینما و استخر، بعد از ازدواج ایستادن در صف شیر و گوشت. نتیجه‌‌گیری اخلاقی: آموزش ایستادگی
قبل از ازدواج تعطیلات رفتن به دیزین واسکی، بعد از ازدواج در تعطیلات شست و شوی خانه و لباس.

نتیجه‌گیری اخلاقی: پر شدن اوقات‌فراغت
قبل از ازدواج نوشتن کتاب شعر و رمان، بعد از ازدواج نوشتن داستان پرنده در قفس.

نتیجه‌گیری اخلاقی: شهرت بادآورده
قبل از ازدواج صحبت تلفنی بی‌‌محاسبه زمان، بعد از ازدواج اتهام به پرحرفی حتی برای ده دقیقه. نتیجه‌گیری اخلاقی: حفظ عضلات صورت
قبل از ازدواج رفتن به سفرهای هفتگی، بعد از ازدواج در حسرت رفتن به پارک سر کوچه.‌ نتیجه‌گیری اخلاقی: در امنیت کامل به سر بردن

تک فارس » مطالب جالب » مطلب طنز شرایط زندگی قبل از ازدواج و بعد از ازدواج