در معماری مدرن به مانند معماری سنتی ایران ، فضای زیادی را به فضای سرویس بهداشتی اختصاص می دهند . موردی که امروزه با توجه به کوچک شدن ساختمان ها بسیار کم ، با آن مواجه هستیم .

image مدل های شیک سرویش بهداشتی برای خوش سلیقه ها

image مدل های شیک سرویش بهداشتی برای خوش سلیقه ها

image مدل های شیک سرویش بهداشتی برای خوش سلیقه ها

image مدل های شیک سرویش بهداشتی برای خوش سلیقه ها

image مدل های شیک سرویش بهداشتی برای خوش سلیقه ها

image مدل های شیک سرویش بهداشتی برای خوش سلیقه ها

image مدل های شیک سرویش بهداشتی برای خوش سلیقه ها

image مدل های شیک سرویش بهداشتی برای خوش سلیقه ها

image مدل های شیک سرویش بهداشتی برای خوش سلیقه ها

image مدل های شیک سرویش بهداشتی برای خوش سلیقه ها

تک فارس » دکوراسیون » مدل های شیک سرویش بهداشتی برای خوش سلیقه ها