هنرمند روس وادیم زاریتسکی نام دارد که برای انجام هنر بدیعش ابتدا حشره شناس شده و بعد هنرمند!

image مدل های جدید نقاشی های زیبا با الهام از بال های پروانه

او چهره های سیاسی و نیز مناظر زیبا را بعنوان سوژه های خود در نظر گرفته آنها را ساخته است.

لیپتسک در ۴۳۸ کیلومتری جنوب شرق مسکو محلی است که وی این پروانه ها را جمع آوری کرده است.

image مدل های جدید نقاشی های زیبا با الهام از بال های پروانه

وی می گوید پروانه ها را مرده پیدا کرده و این ایده به ذهن اش رسیده است که با استفاده از آنها نقاشی کند.

image مدل های جدید نقاشی های زیبا با الهام از بال های پروانه

به گفته وادیم بین یک هفته تا چند ماه طول می کشد تا یکی از سوژه ها تکمیل گردد.

image مدل های جدید نقاشی های زیبا با الهام از بال های پروانه