مدل سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مدل سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

image مدل سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

سؤالات رشته های مختلف به تشخیص اغلب به صورت " تستی کامل " و بعضاً به صورت " تشریحی کامل " یا " تستی- تشریحی " تنظیم می شود.

سطح علمی سؤالات امتحانی کنکور در حد دانش و تجربیات دانش آموختگان دوره کارشناسی هر رشته و مطابق برنامه های سرفصل مصوب شورای عالی برنامه ریزی است.

سوالات تستی

سؤالات تستی، چهار گزینه ای و دارای یک پاسخ صحیح و منطقی است، داوطلب باید به تشخیص خود در پاسخنامه رایانه ای، یکی از پاسخ های چهارگانه سؤال مربوطه را با مداد سیاه معمولی به طریق صحیح علامتگذاری کند.

تکفارس آی آر

پس از برگزاری آزمون، اطلاعات پاسخنامه های تستی از طریق دستگاههای علامت خوان به رایانه منتقل شده و پس از تصحیح، نمره گذاری می شوند.

سوالات تشریحی

برابر توضیحات روی دفترچه سؤالات، پاسخ سؤالات تشریحی باید با خط خوانا و خودکار آبی در دفترچه پاسخنامه تشریحی، که به همین منظور در اختیار داوطلب قرار می گیرد، نوشته شود.

پاسخنامه های تشریحی بعد از جدا کردن سربرگ آنها، توسط اساتید مربوطه تصحیح و نمره گذاری می شود، سپس نمرات به رایانه منتقل می شوند.

نحوه نمره دهی به سوالات

www.takfars.ir

به هر پاسخ صحیح ۳ نمره مثبت و به هر پاسخ غلط ۱ نمره منفی تعلق می گیرد و سؤالات بدون جواب، دارای نمره نیست.

محاسبه نمره

برای محاسبه نمره خام هر درس با توجه به ضوابط آزمون به هر پاسخ صحیح ۳ امتیاز تعلق می گیرد و به ازای هر پاسخ غلط یک امتیاز کسر می شود.

با توجه به ناهمگونی و ناهمترازی نمرات دروس مختلف امتحانی در یک مجموعه که ناشی از نابرابری سطح دشواری دروس مختلف است، نمرات خام تراز می شود.

برای تعیین نمره تراز لازم است تمامی نمرات خام داوطلبان در هر مجموعه امتحانی و هر درس در دسترس باشد، بنابراین یافتن نمره تراز دروس توسط داوطلب امکان پذیر نیست.

نمره خام در هر درس به درصد از رابطه ذیل به دست می آید.

نحوه تعیین نمره کل

نمره کل داوطلب در هر یک از رشته و گرایشهای انتخابی در اولویت های ۲۰ گانه، میانگین وزنی نمرات تراز دروس مجموعه امتحانی مورد نظر با توجه به ضریب هر درس در رشته/گرایش انتخابی است.

از میان داوطلبانی که بالاترین نمرات را در هر رشته/گرایش کسب کرده اند، براساس اولویت های ۲۰ گانه، گزینش علمی انجام می شود.

لازم به ذکر است که انتخاب یک رشته/شهر توسط داوطلب در انتخاب اول، امکان پذیرش وی را افزایش نخواهد داد و تنها به منزله اولویت این رشته/شهر به نسبت انتخابهای بعدی وی در گزینش علمی است.

تک فارس

نحوه پذیرش داطلبان رشته های دارای آزمون عملی

در رشته های کارگردانی نمایش و نوازندگی ساز جهانی از داوطلبانی که حدنصاب لازم در آزمون کتبی را کسب کنند، آزمون عملی نیز به عمل خواهد آمد.

عدم شرکت در موعد مقرر در این آزمون، به عنوان انصراف تلقی شده و غایبین آزمون عملی به هیچ وجه پذیرفته نخواهند شد.

نمره کل نهایی داوطلبان با توجه به نمره آزمون عملی و ضریب آن محاسبه شده و گزینش نهایی براساس این نمره کل انجام خواهد شد.

عربستان از هر بار سفر حج زائران چقدر درآمد دارد
  1. نحوه دریافت کد سوابق تحصیلی جهت کنکور dipcode.medu.ir

  2. کنکور سراسری و کنکور دانشگاه آزاد سال با هم ترکیب شدند

  3. ۱۸ تا ۲۰ بهمن روزهای برگزاری کنکور کارشناسی ارشد

  4. قطع سهمیه بنزین ماشین های مدل بالا از ۱ بهمن

  5. آموزش نکات مهم در تست زدن کنکور سوالات عربی

  6. قیمت و عکس جدیدترین مدل های طلا و جواهرات عروس دی

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات