image مدرسه های تهران شنبه ۲۱ بهمن تعطیل است

علی فرهادی : چنانچه دولت تصمیماتی مبنی بر تعطیلی روز شنبه داشته باشد آموزش و پرورش نیز از آن تبعیت کرده و بر اساس اعلام دولت، مدارس تعطیل می شود.

وزارت آموزش و پرورش هیچ برنامه ای برای تعطیلی مدارس در روز شنبه ۲۱ بهمن ماه ندارد و مدارس در این روز دایر است.دانش آموزان برنامه روز عادی تعطیلی خود را در روز شنبه خواهند داشت.

مدارس شهر تهران در روز شنبه ۲۱ بهمن ماه تعطیل نیست.