image مدارک مورد نیاز جهت تعویض کارت سربازی

تعویض کارت پایان خدمت جهت یکپارچه شدن شکل کارت ها و بانک اطلاعات دقیق کارت ها صورت می گیرد.از هدف دیگر از این طرح تجمیع اطلاعات دقیق سربازان، کم کردن ضریب جعل، و تسهیل ارائه خدمات است.

ابتدا برای عوض کردن کارت پایان خدمت به دفتر پلیس +۱۰ مراجعه کرده و افرادی هم که در خارج از ایران هستند به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران مراجعه می کنند.

مدارک مورد نیاز جهت تعویض کارت سربازی

اصل و کپی از پشت و رو کارت ملی

اصل و کپی از کلیه صفحات شناسنامه

۱ قطعه عکس سه در چهار رنگی تمام رخ با زمینه روشن و پشت نویس شده

آخرین مدرک تحصیلی، اصل+کپی

کارت معافیت یا پایان خدمت

اصل کارت پایان خدمت با شماره سریال آن و همچنین اطلاعات و مشخصات دیگر که با درخواست کننده تعویض کارت پیان خدمت تطابق داشته باشد.

پرداخت ۱۲۰۰۰۰ (دوازده هزار تومان) از طریق دستگاه کارت خوان (POS) مستقر در دفاتر.

▪ نکته

برای پرداخت مبلغ بهتر است مستقیما از دفاتر پلیس + ۱۰ سئوال شود. چون ممکن است میزان مبلغ فرق کرده باشد.