▪ موارد مصرف

دوکسوروبیسین در درمان لوسمی لنفوستیک حاد،لوسمی میلوبلاستیک حاد، کارسینومای سلول های بینابینی بیضه، پستانف نوروبلاستوم، تخمدان، تیروئید، تومور ویلمز، ریه ( با منشاء نایژه ای )،معده، سر و گردن، کبد، گردن رحم، پروستات، اندومتر،بیضه، لنفوم های هوچکینی، سارکوم بافت های نرم و سارکوم استخوان مصرف می شود.

▪ مکانیسم اثر

دوکسوروبیسین به نظر می رسد با اتصال به DNA و مهار ساخت DNA و RNA از طریق ایجاد اختلال در ساختمان مولکولی و ایجاد ممانعت فضایی، عمل میکند.

▪ فارماکوکینتیک

دوکسوروبیسین از سد خونی – مغزی عبور نمیکند. این دارو توسط کبد متابولیزه شده و به متابولیت فعال تبدیل می گردد. دفع آن عمدتاً از طریق صفرا است.

▪ موارد منع مصرف

▪ هشدارها

▪ عوارض جانبی

لکوپنی یا عفونت، التهاب مخاط دهان و التهاب مری از عوارض جانبی شایع دارو هستند.

▪ تداخل دارویی

مصرف همزمان این دارو با آلوپورینول یا کلشی سین تداخل دارد. مصرف همزمان آن با دانوروبیسین باعث افزایش خطر بروز عوارض قلبی می شود.

نکات قابل توصیه

▪ دوکسوروبیسین نباید در بیمارانی که قبلاً مقادیر تجمعی کامل دوکسوروبیسین و دانوروبیسین را دریافت کردند، مصرف شود.

▪ با مصرف دوکسوروبیسین در فواصل یک هفته ای ممکن است خطر عوارض جانبی قلب و خونی کمتر شود.

▪ دوکسوروبیسین را باید به صورت تزریق وریدی آهسته تجویز کرد. به علت تحریک ورید در محل تزریق و احتمال خطر بروز ترومبوفلبیت و نشت دارو به بافت های اطراف رگ، انفوزیون وریدی دارو توصیه نمی شود.

▪ دوکسوروبیسین موجب نکروز موضعی بافتها می شود. به همین دلیل به صورت عضلانی یا زیر جلدی نباید تزریق شود.

▪ مقدار مصرف

بزرگسالان : مقادیر mg/m²/day 75-60 که هر ۲۱ روز یکبار تکرار می شود یا mg/m²/day 30-25 در دو یا سه روز متوالی که هر ۴-۳ هفته تکرار می شود به صورت وریدی تجویز می گردد.

کودکان : مقدار mg/m²/day 30 در سه روز متوالی، هر چهار هفته یکبار تزریق وریدی می شود.

▪ اشکال دارویی

Injection : 10mg

Injection : 50mg

تک فارس » پزشکی سلامتی » محلول غلیظ تزریقی دوکسوروبیسین عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی