بهترین جلوه یاد خدا، نماز است.

نـمـاز در لـغت به معناى پرستش، نیاز، سجده و سر به زمین نهادن، بندگى و اطاعت، خم شـدن بـراى اظـهـار بـندگى و اطاعت و یکى از فرایض دین و عبادت مـخصوصى است که مسلمانان پنج بار در شبانه روز به جا مى آورند.

نـماز یعنى خدمت و بندگى، فرمان بردارى، سر فرود آوردن و تعظیم کردن به نشانه احترام. نماز, داروى فراموشی و وسیله ذکر خداوند است. نـمـاز، رابـطه معنوى مخلوق با خالق است. نماز یعنى دل کندن از مـادیـات و پـرواز دادن روح.

لذتی که انسان آن را درک می کند و از درک آن احساس خوشایندی برای او حاصل می شود، همه در یک سطح و از یک نوع نیستند، برخی لذت ها مقطعی هستند اما لذت برتر، لذتی است که عمیق تر، پایدارتر، اصیل تر و طولانی تر باشد و رنج و کسالتی به دنبال نداشته باشد.

لذتی که از نمازگزاردن در انسان ایجاد می شود، لذت برتر است؛ زیرا لذتی است که ناشی از ارتباط با آفریدگار جهان و در راستای تأمین زندگی مطلوب و جاودانه است، این لذت پایدار و عمیق است و هیچ گونه رنجی را به دنبال ندارد.

حکم خداوند بی دلیل نیست، یاد خدا وسیله ­ای برای خویشتنداری، کنترل غرایز و جلوگیری از طغیانگری بعد حیوانی انسان است.

تشکر اولین فلسفه نماز، رشد و کمال دومین فلسفه نماز، انس با خدا سومین فلسفه نماز، نزدیکی به خدا چهارمین فلسفه نماز است

عقل حکم می­کند از کسی که به انسان خدمتی می­کند یا هدیه­ای می­بخشد، باید تشکر کرد. به هر میزان که احسان بیشتر باشد تشکر هم بیشتر لازم است. خداوند هیچ نیازی به تشکر بندگانش ندارد اما به حکم عقل باید از او تشکر کرد، تشکری کامل و شایسته که نماز برترین و کامل­ترین آن است.

با توجه به قرآن کریم، در پرتو ایمان و عمل صالح و بر پاداشتن نماز، انسان مستحق دو پاداش می­شود، اول دریافت پاداش الهی در دنیا و آخرت، دوم بهره­ مندی از آرامش و دوری از ترس.

نماز موجب آرامش انسان می شود زیرا انسان ذاتاً خواهان خدا پرستی و توحید می باشد و هر وقت انسان در برابر اوامر الهی تسلیم و مشغول به نماز می شود به چنان آرامشی دست پیدا می کند که لذت این حضور مناجات را در هیچ ارتباطی نمی توان پیدا کرد .

*آنها کسانی هستند که ایمان آورده اند، و دلهایشان به یاد خدا مطمئن (و آرام) است، آگاه باشید، تنها با یاد خدا دلها آرامش می یابد. سوره الرعد، آیه بیست و هشتم*

تک فارس » مطالب جالب » متن یک صفحه ای انشای خلاصه شده با موضوع نماز برای مدرسه