image متن کامل انشا یک صفحه ای درباره فصل زمستان

زمستان با قدم های سرد و آرام به سرزمین ما می رسد. توپ خورشید در زیر لحاف ابر ها گم شده و برف ها پر می کشند، درختان لباس سپید به تن می کنند و این ها تنها گوشه ای از زیبایی زمستان است. آری. زمستان زیباست…

زمستان کوله بار سرد خود را بر زمین میگذارد، زمستان فصلی است، سفید… زمستان آخرین فصل سال است.

آن گاه که دانه های ظریف برف رقصان بر زمین می نشینند. دانه دانه بر زمین می افتند و زمین را فرش سپید می کنند.

زمستان فصل سردی و برف سپیدی است که، روی پشت بام خانه ها، بیش ازپیش خودنمایی میکند.

درفصل زمستان، رودخانه ها یخ می بندند، درختان به خواب می روند و طبیعت پس ازسه فصل کوشش، استراحت خود را آغاز میکند.

درزمستان میوه هایی به بار می نشینند که سردی این فصل را، برای همگان شیرین می سازند.

آمدن این فصل سرد با خود موهبت های فراوانی به همراه دارد. برف بازی های کودکانه و قهقهه های نشاط آور موهبتی است که یادآور جریان داشتن زندگی می باشد.

یلدا، بلندترین شب سال، در آغاز فصل زمستان است. دور هم جمع شدن خانواده ها و گرفتن فال حافظ و خوردن دانه های سرخ انار که بی شباهت به یاقوت های گران بها نیستند، شیرینی این فصل را دو چندان می نماید. و آخرین شب این فصل زیبا، مژده رسیدن فصل بهار و سال نو را به همگان می دهد.