متن های زیبا و کوتاه دوست داشتن

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

متن های زیبا و کوتاه دوست داشتن

image متن های زیبا و کوتاه دوست داشتن

. ❤️عشق

چیز عجیبے ست

وقتے از من

دیڪتاتورے مے سازد ، زود رنج

تکفارس آی آر

ڪه تنها تو را

انحصارے مے خواهد

از تو

نازڪ دلے

ڪه اشڪ مرا

www.takfars.ir

تاب نمے آورد …

عشق چیز عجیبے نیست

شاید

اما

من و تو

عجیب …

عاشق شده ایم . ❤️❤️❤️

▪▪▪▪▪▪▪▪

❤️ دلیلِ صبح

گاهے من…

تک فارس

گاهے تو….

و گاه دستهاے ماست

ڪہ بہ هم مے پیچد

عشـــق ؛ اولِ صبح

عجیب مے چسبد.. ❤️❤️❤️

▪▪▪▪▪▪▪▪

❤️ تا ڪه انگور شود مے

دو سه سالے بڪشد…

تو

به یڪ لحظه شدی…

T A K F A R S

ناب ترین باده ے عشق… ❤️❤️❤️

▪▪▪▪▪▪▪▪

❤️آغوش تو

فرودگاه ابرهاست

بغل ڪه بگیرے

تن ویتنامے من را

هیروشیمایے سبز

با یورش خلبان هاے جنگے چشمهاے تو

اتفاق مے افتد

من درجمهورے بازوانت

تک فارس www.takfars.ir

راے به خواب ابدے مے دهم ❤️❤️❤️

▪▪▪▪▪▪▪▪

❤️ مجلس شوراے قلبم ، طرح چشمت را ڪه دید ..

با سه فوریت ..

به مجنونِ تو گشتن راے داد .. ❤️❤️❤️

▪▪▪▪▪▪▪▪

❤️نمیدانے

چطور گیج مے شوم

وقتے هرچه مے گردم

معنے نگاهت

تکفارس

در هیچ فرهنگ لغتے

پیدا نمے شود … . ❤️❤️❤️

▪▪▪▪▪▪▪▪

❤️ درحسرت آغوش تو… هستم بغلم ڪن…

ازعطربروروے تو… مست هستم بغلم ڪن…

ڪے گفتہ ڪہ قرارہ … دور از تو بمونم…

من با احدے … عهدنبستم بغلم ڪن… ❤️❤️❤️

▪▪▪▪▪▪▪▪

نمے شود

دوستت نداشت

takfars.ir

لجم هم ڪـہ بگیرد از دستت

نهایتش این است ڪـہ

د؋ـتر چـہ ے خاطراتم

پر از ؋ـحش هاے عاشقانـہ مے شود …

▪▪▪▪▪▪▪▪

❤️ تو را، گم نخواهــم ڪرد.

در من، مانده اے

خیلے وقت است ڪه، تو را،جسـتجو ڪرده ام

مے بینے، تا نامت را،مے برم دستـــانم، مے لـــرزد.

چقدر شور به پا ڪرده اے ‌❤️❤️❤️

تک فارس آی آر

▪▪▪▪▪▪▪▪

❤️شاملو نیستم

تا آنچنان ڪه او مے توانست

دوست داشتنم را ڪه در فراسوے مرزهاے تنت

از تو وعده ے دیدارے مے خواست

به بند شعر بڪشم

قبانے نیستم

تا با شعرهایم معناے دوست داشتن را تغییر دهم

و عذر تمامے عاشقانه هایے ڪه در انتظارم هستند را بخواهم

تا به دنبال شعرِ تو بگردم

TakFars

من فقط شاعرڪے هستم

ڪه اگر غربالے در دست بگیرے از تمامے پرت و پلاهایم

جز یڪ جمله به چیزے نمے رسے

تا با آن چشم در شعر چشمهایت بدوزم و بگویم

دوستت دارم ❤️❤️❤️

▪▪▪▪▪▪▪▪

❤️ در دهانت دوستت دارم هاے زیادے پنهان ڪرده اے

ڪہ جز بہ بوسہ ڪشف نخواهند شــد

میبوسمت تــا هــــردو عـــاشـــق شــویــم

تــــو ازبــوســـہ هاے مــــن

تک فارس

مـــن از شنیدن عاشقانہ هاے تــو ❤️❤️❤️

▪▪▪▪▪▪▪▪

❤️دوست داشتن

تــــو

زیبا ترین آهنگیست

ڪه در حافظه ے

قـلــبم

ســـیو شده….. ❤️❤️❤️

علم فنگ شویی چیست و آموزش آن
  1. زندگینامه سینمایی خانم ویشکا آسایش
  2. دیدن یک حلقه ازدواج در خواب چه تعبیری دارد
  3. تعبیر خواب باد و بوران شدید چیست
  4. همه چیز درباره سریال زیبای گوزل و معرفی بازیگران
  5. تمرین یوگا و کونگفو راهبان چینی در معبد شائولین چین
  6. ترفندهایی جالب برای افزایش بازدیدکنندگان سایت وردپرسی

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات