image متن های زیبا و خواندنی برای پست در گروه های تلگرام

گاهی یک نگاه

آنقدر مهربان است که

چشم هرگز رهایش نمیکند

گاهی یک رفاقت

آنقدر ماندگار است که

زمان حریفش نمیشود

و گاهی یک نفر آنقدر عزیز است

که قلب رهایش نمیکند..

*

هیچ چیز در جهان ماندگار نیست!

جوانی و آنچه که به آن می نازی

روزی به باد خواهد رفت…

توجه کن"خواهند رفت"

نشانه ها را از کفش های نو به نو

از لباس های کهنه

از چروک های گونه!

و خیلی چیزهای دیگر

می توانی بیابى ..

پس اندوه از چه روی داری؟

*

اگر از چیزهایی که در زندگی اهمیت دارند نگه داری کنیم.

اگر با کسانی که دوستشان داریم درست و مطابق با ایمانمان رفتار کنیم،زندگی مان از لرزش دردناک کارهای نا تمام،مصیبت نمی بیند.

*

تقریبا همه ی مردم

بخشی از عمرشان را

در تلاش برای نشان دادن

ویژگی هایی که ندارند ،

تلف میکنند …!

*

هرگز فورا بدبختی کسی را باور نکنید.

بپرسید که میتواند بخوابد یا نه؟

اگر جواب مثبت باشد،همه چیز روبراه است،

همین کافی ست!

*

ما همیشه،

یا جای درست بودیم در زمان غلط،

یا جای غلط بودیم در زمان درست،

و همیشه،

همین گونه همدیگر را از دست داده ایم…

*

من قدرت حدس زدن احساسات را ندارم

اگر از من دلخوری

با من حرف بزن !

دوستی ها

با نگفتن ها به پایان می رسد.

*

تا خدا هست

کسی تنها نیست

من اگر گم شده ام

تو اگر خسته شدی

درپس پرده ی اشک من وتو

مأمن گرم خداست

او همین جاست

کنار من و تو

*

از کتابفروشی پرسیدند: وضع کسب و کارت چگونه است؟

گفت: بسیار بد، چون آنهایی که پول دارند اهل مطالعه نیستند و آنهایی هم که سواد دارند پول ندارند !!!

*

گاهی دستت را بگذار در دست کودک درونت

بگذار ببرد تو را هر جا که دلش خواست

که یادت باشد زندگی شوخیه به اشتباه جدی گرفته شده ماست

به خاطر خودت میگویم

خودت را ببخش

که حق لذت بردن از زندگی را بگیری…..

حق دوباره شروع کردن را…

پس دست در دست کودک درونمان دهیم

برای لحظه ای هرچند کوتاه….

بگذاریم این من مان هم کمی دوباره

کودکی کند….

تا طعم خوش کودکی را برای لحظه ای کوتاه

بچشیم و از زندگی لذت ببریم هرچند کوتاه……

*

"قوی"

کسی است که نه منتظر میماند

"خوشبختش"

کنند و نه اجازه می دهد

"بدبختش" کنند.

متن های زیبا و آموزنده

زندگی تمامش خطای دید است

من تو را می بینم تو مرا نمی بینی

تو مرا می بینی من تو را نمی بینم

یک خطای ساده ی بی انتها…