متن های زیبا درباره باران به زبان انگلیسی همراه با ترجمه

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

متن های زیبا درباره باران به زبان انگلیسی همراه با ترجمه

image متن های زیبا درباره باران به زبان انگلیسی همراه با ترجمه

The gentle rains are the times for our walks

To feel the wetness against our skin، walking together

To laugh and splash like children in the puddles

To kiss and embrace in the sweetness of the rain

تکفارس آی آر

باران نم نم … لحظاتی برای قدم زدن ماست

برای احساس نم باران روی پوست مان، برای قدم زدن در کنار هم

برای خندیدن و صدای پای ما مثل بچه ها در زمین گل آلود …

برای بوسیدن و در آغوش کشیدن یکدیگر زیر شیرینی باران.

***

www.takfars.ir

I want to write your name

on every drop of water

And then let that drop

touch my soul

and absorb in my heart

I can see your name

everywhere

at every color of rainbow

At every cloud in the sky

Missing you so much

تک فارس

in this rainy and romantic weather

می خواهم نام تو را

روی هر قطره آب بنویسم

و بگذارم که آن قطره

روح من را لمس کنم

و در قلب من جذب شود …

من میتوانم نام تو را

در هرجا ببینم

در هر رنگ رنگین کمان

در هر ابری در آسمان

T A K F A R S

خیلی دلم برایت تنگ شده

در این هوای بارانی و عاشقانه

***

I love the rain that falls in our lives

I love the feelings that each storm provides

You and I live for each storm that comes by

Oh، my dear، the rain says I love you all over again

باران را دوست دارم که به زندگی ما می بارد

عاشق احساساتی هستم که هر طوفان ایجاد میکند

تو و من برای هر طوفانی که با آن می آید زندگی می کنیم

تک فارس www.takfars.ir

اوه، عزیزم، باران می گوید که من دوباره و دوباره عاشقت هستم.

***

I remember

that rainy day

Running and splashing

the water of rain

kissing and hugging

Touching each others wet face

I remember

We danced، we loved

تکفارس

drops coming towards us

We made love in that rain

We made each other happy

We lived and enjoy every moment

Of romantic and heart warming rain

I remember

Our passionate love

in that lovely weather

به یاد دارم …

آن روز بارانی را

takfars.ir

دویدن در گل و لای باران

آب باران را

بوسه های عاشقانه و آغوش هم را

و لمس صورت های خیس یکدیگر

به یاد دارم …

رقصیدیم و عشق ورزیدیم

ریزش قطرات باران را تماشا کردیم

ما در این باران عاشق شدیم و شادی کردیم

ما در هر لحظه زندگی کردیم

و لذت بردیم … از باران گرم و رمانتیک

تک فارس آی آر

به یاد دارم …

عشق شورانگیزمان را

در آن هوای عاشقانه

***

I want enjoy this day with you

by hugging you and dancing

with you across the rain but

I cant because we both are

far away from each other

Happy rainy day

TakFars

می خواهم این روز را با تو خوش بگذرانم

در آغوش تو و رقصیدن با تو

در میان باران …

اما نمیتوانم چون هر دو از هم دوریم …

روز بارانی مبارک.

***

I went to our place

It was rainy

It was cold

It smelled of peaches

تک فارس

the thing you thought of

when you thought of first kisses

I went to our place

It was rainy

It was cold

Its funny how fast

that peach can mold

به جایی که همدیگر را ملاقات کردیم رفته بودم

هوا سرد و بارانی بود

بوی هلو می داد …

www.takfars.ir

این چیزی بود که وقتی به اولین بوسه مان فکر می کردی توصیف کردی.

به جایی که همدیگر را ملاقات کردیم رفتم

هوا سرد و بارانی بود

خنده دار است که هلوها چقدر زود خراب می شوند.

***

Rain is not only drops of water

It is the LOVE of sky 4 earth

They never meet each other but send LOVE this way

Enjoy the LOVE of nature

باران فقط قطرات آب نیست

T A K F A R S

باران، عشق آسمان برای زمین است

آن ها هرگز همدیگر را ملاقات نکردند اما عشق را اینگونه برای هم می فرستند

از عشق طبیعت لذت ببر.

***

you said that

you love it when it rains

little did you know that

it rains

whenever i shed a tear

maybe thats why

تک فارس www.takfars.ir

you seem happy

even if im hurt

you enjoy

whenever i cry

گفتی باران نم نم را دوست داری

آیا می دانی که

هروقت گریه می کنم هوا بارانی می شود؟

شاید به همین خاطر است که

خوشحال هستی

حتی اگر من دل شکسته باشم

Tak Fars

لذت می بری هروقت من گریه می کنم.

***

you were the sunshine

who loves the rain

and i was the rain

who loved you، my sunshine

but even if

opposites attract

we can never really meet

unless on a fateful event

تکفارس آی آر

when were destined

to create a rainbow

تو آفتابی بودی که

باران را دوست دارد

و من بارانی بودم

که تو را دوست داشت آفتاب من …

اما حتی اگر

تضادها جذب هم شوند

من و تو هرگز یکدیگر را نمی ببینیم

مگر در یک رویداد سرنوشت ساز

تک فارس

که رنگین کمانی بسازیم.

***

My dream is to hear rocks hitting the window and see you standing in the rain

رویای من این است که صدای برخورد سنگ ها به پنجره را بشنوم و تو را ببینم که زیر باران ایستاده ای.

***

Love is just something you cant explain، like the look of a rose، the smell of rain، or the feeling of forever.

عشق تنها چیزی است که نمی توانی توصیفش کنی

مانند ظاهر یک گل رز

بوی باران

یا احساس جاودانگی

www.takfars.ir

***

If I could do anything، it would be to kiss you in the middle of the street، on the rainiest day of the year

اگر می توانستم هر کاری بخواهم انجام دهم

تو را وسط خیابان

یا در بارانی ترین روز سال

می بوسیدم.

***

Lets kiss in the rain; where the rain was so hard the only thing we could see was each other.

بیا زیر باران همدیگر را ببوسیم

جایی که آنقدر باران شدید ببارد

T A K F A R S

که چیزی به جز یکدیگر را نبینیم

***

Walking in the rain…holding your hand…thats what I wish for..

قدم زدن زیر باران … گرفتن دست های تو … این چیزی است که آرزوی آن را دارم

عکس های زیبا و دیدنی از حیوانات بامزه
  1. طنز سرکار گذاشتن سلنا گومز در برنامه تلویزیونی زنده
  2. عکس مدل های زیبای حلقه ای ازدواج عروسی افراد مشهور
  3. شنای میمون میان ماهی ها باغ وحش چین
  4. عکس دسته جمعی دونالد ترامپ در کنار خانواده اش
  5. عکس های دیدنی از معروف ترین زنان کچل در دنیا
  6. نکته های خواندنی درباره کهکشان راه شیری با عکس

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات