متن های زیبا برای صبح به خیر

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

متن های زیبا برای صبح به خیر

image متن های زیبا برای صبح به خیر

می خواهم هر صبح که

پنجره را باز می کنی

آن درخت روبرو من باشم

فصل تازه من باشم

تکفارس آی آر

آفتاب من باشم

استکان چای من باشم

من باشم ، تو باشی

و چقدر شیرین است

که با تو روز را آغاز کنیم

www.takfars.ir

======

آمدن هر صبح پیام خداوند برای آغاز یک فرصت تازه است

برخیز و در این فرصت تازه زندگی را زندگی کن

تغییر مثبتی ایجاد کن

و از یک روز دوست داشتنی خداوند لذت ببر

======

با آغاز هر صبح

شاد باش و بخند

دوست بدار

فراموش کن

تک فارس

مهربان باش

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب محبوب