image متن های زیبا برای روزهای برفی در تلگرام و گروه ها

عشق یعنی امید ، یعنی طراوت باران ، یعنی سفیدی برف

یعنی ساز زندگی و لبریز از خوشی و عشق یعنی راز زیستن

▪ ——

و بی تو لحظه ای حتی دلم طاقت نمی آرد

و برف نا امیدی بر سرم یکریز می بارد

چگونه بگذرم از عشق ، از دلبستگی هایم ؟

چگونه می روی با اینکه می دانی چه تنهایم ؟

▪ ——

در برف ، سپیدی پیداست

آیا تن به آن می دهی ؟

بسیاری با نمای سپید نزدیک می شوند

که در ژرفنای خود نیستی بهمراه دارند

ارد بزرگ

▪ ——

لذت داشتن یه دوست خوب توی یه دنیای بد

مثل خوردن یه فنجون قهوه گرم زیره برفه .

درسته که هوا رو گرم نمی کنه

ولی تو رو دل گرم می کنه

▪ ——

عشق یعنی :

چون خورشید تابیدن بر شب های دوست

و چون برف ذوب شدن بر غم های دوست

▪ ——

برف آمد و پاییز فراموشت شد

آن گریه ی یک ریز فراموشت شد

انگار نه انگار که با هم بودیم

چه زود همه چیز فراموشت شد

▪ ——

دوستت دارم اما نه به اندازه ی برف چون یه روز آب می شه

دوستت دارم اما نه به اندازه ی گل ، چون یه روز پژمرده می شه

▪ ——

اگه برف می دونست زمین خاکی چقدر کثیفه

▪ ——

آرزو می کنم غم های دلت بروند زیر برف های زمستانی

تا همیشه بدون غم بمان

تک فارس » مطالب جالب » متن های زیبا برای روزهای برفی در تلگرام و گروه ها