متن شعر گذار آرد مه من گاهگاه از اشتباه اینجا از شهریار

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

متن شعر گذار آرد مه من گاهگاه از اشتباه اینجا از شهریار

گذار آرد مه من گاهگاه از اشتباه اینجا

فدای اشتباهی کآرد او را گاهگاه اینجا

مگر ره گم کند کو را گذار افتد به ما یارب

فراوان کن گذار آن مه گم کرده راه اینجا

کله جا ماندش این جا و نیامد دیگرش از پی

تکفارس آی آر

نیاید فی المثل آری گرش افتد کلاه اینجا

نگویم جمله با من باش و ترک کامکاران کن

چو هم شاهی و هم درویش گاه آنجاو گاه اینجا

هوای ماه خرگاهی مکن ای کلبه درویش

نگنجد موکب کیوان شکوه پادشاه اینجا

www.takfars.ir

توئی آن نوسفر سالک که هر شب شاهد توفیق

چراغت پیش پا دارد که راه اینجا و چاه اینجا

بیا کز دادخواهی آن دل نازک نرنجانم

کدورت را فرامش کرده با آئینه آه اینجا

سفر مپسند هرگز شهریار از مکتب حافظ

که سیر معنوی اینجا و کنج خانقاه اینجا

اسم آهو فونت نستعلیق رنگارنگ دستنویس
  1. عکس های مردی که بعد از عمل تبدیل به زن شده
  2. دزدیدن دم اسب ها روش نوین دزدی
  3. متولد کدام فصل سال از همه بهتر است
  4. عکس فلش مموری هایی که گردنبند هستند
  5. چطور بفهمید کدام برنامه در گوشی اینترنت بیشتری مصرف میکند
  6. عکس های دیدنی و توضیحات مناطق زیبای استان یزد

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات