تک فارس
حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است
محصولات معتبر محصولات معتبر
مطالب جالب

متن انشای یک صفحه ای با موضوع پدر برای مدرسه

image متن انشای یک صفحه ای با موضوع پدر برای مدرسه

همیشه گفته اند بهشت زیر پای مادران است اما این بار می گویم بهشت در دستان پدران است.

همان دستانی که دست های کوچک فرزندش را می گیرد و همه جا به فرزندش این امید را می دهد که کوهی مثل پدرش پشتش هست تا‌ با خیال راحت فرزند‌ قدم‌ هایش را پیش ببرد در حالی که از هیچ چیز نترسد زیرا پدری دارد که مثل کوه استوار در کنارش ایستاده است.

پدر واقعا کلمه ای زیباست که از درون آن معنای فداکاری و از خود گذشتگی و صمیمیت بروز می دهد. پدر همان کسی که حاضر است حتی از هر چیزی که باعث پیشرفت و خوشحالی خودش می شود بگذرد وهمه اینها را دو دستی به فرزندش تقدیم کند.

او همان کسی است که صورتش را با سیلی سرخ نگه می دارد و همیشه بدترین ها را به جان می خرد تا خورد خوراک و آسایش فرزندانش را تهیه کند.

تکفارس آی آر

پدر همان کسی است که با آغوش گرفتن نتیجه زندگیش این حس خوب را به فرزند می دهد که در همه شرایط در کنار اوست و پا به پا یا پشت در پشت در کنار فرزندش قدم بر می دارد تا که هر وقت فرزندش پایش لغزید دستانش را بگیرد و مانع سقوط فرزندش شود.

قدرتمند ترین اراده نمی تواند اراده پولادین یک پدر را برای سر بلندی خانواده اش بشکند، این خاصیت را خداوند به پدر داده است تا همیشه چون کوهی استوار باشد و چون باران بخشنده و چون نسیم شاد بخش باشد و در آخر تنها حرفی که بر زبانم می‌آید این است که پدر عزیزم تو را با تمام وجود دوست دارم.

محصولات معتبر محصولات معتبر
مطالب مشابه بیشتر ››