لیست قیمت های جدید قطار از ۲ آذر ماه

مجله علمی هنری آموزشی پزشکی تک فارس شامل مطالب جدید و جالب با موضوعات پزشکی و سلامتی، روانشناسی، نکات آرایشی، دکوراسیون منزل، خانه داری، آموزش آشپزی

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است
تک فارس

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

لیست قیمت های جدید قطار از ۲ آذر ماه

image لیست قیمت های جدید قطار از ۲ آذر ماه

از تاریخ ۲۱ آذرماه و همزمان با آغاز پیش فروش بلیت قطار، نرخ برخی از مسیرها که جزو پرتردد ترین مسیرها بودند، افزایش یافت.

براین اساس تمامی مسیرهای تهران به جز در تعدادی از قطارها با افزایش قیمت مواجه شده اند که و در این بن برخی از قطارها هم بنا به دستور شرکت راه آهن از لیست قطارهای جدید حذف شده اند.

لیست نرخ‌های جدید برای پیش فروش بلیت قطار از تاریخ ۲۱ آذرماه تا ۲۴ دی ماه سال جاری است که به شرح زیر اعلام می‌شود:

ام قطار سازمان قطار بهای بلیت(قدیم) بهای بلیت (جدید)
تهران – مشهد تندروی پردیس ۳۳۰۰۰۰ ۳۳۳۰۰۰
تهران – مشهد تندروی پردیس ۳۳۰۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰
تهران -شاهرود اتوبوسی ۴۵۰۰۰ ۴۵۰۰۰
تهران – سمنان اتوبوسی ارم ۳۶۵۰۰ ۵۰۰۰۰
تهران – مشهد در جه دو ۶ صندلی-اتوبوسی ۸۲۰۰۰-۱۱۵۰۰۰ ۸۲۰۰۰-۱۱۵۰۰۰
تهران – نیشابور درجه یک۶ تخته-درجه دو۶ صندلی ۷۸۰۰۰-۱۱۰۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰-۷۸۰۰۰
تهران- خواف درجه یک۶ تخته-درجه دو۶ صندلی ۱۰۰۰۰۰-۹۴۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰-۱۰۰۰۰۰
تهران – طبس درجه یک ۶ تخته ۱۶۵۰۰۰ ۱۶۵۰۰۰
تهران – مشهد اتوبوسی دو طبقه ۱۸۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰
تهران – مشهد درجه یک ۶ تخته نگین/سفیر بنیاد ۱۴۸۰۰۰-۱۷۰۰۰۰/۲۲۴۵۰۰ ۳۶۵۰۰۰-۲۱۰۰۰۰-۱۷۵۰۰۰
تهران – مشهد درجه یک ۶ تخته جوپار ۲۱۰۰۰۰ ۲۸۰۰۰۰
تهران – مشهد چهارتخته دلیجان ۲۱۴۵۰۰
تهارن – مشهد درجه یک ۴ تخته سیمرغ ۳۱۰۰۰۰ ۳۱۰۰۰۰
تهران – مشهد درجه یک ۴ تخته سبز ۳۱۰۰۰۰ ۳۱۰۰۰۰
تهران – مشهد ۴ تخته غزال بنیاد/درجه یک ۶ تخته بنیاد ۲۱۰۰۰۰-۳۴۷۵۰۰ ۴۵۰۰۰۰-۲۸۰۰۰۰
تهران – مشهد درجه یک ۴ تخته نور ۴۳۵۰۰۰۰۰ ۵۱۰۰۰۰
تهران – مشهد درجه یک ۴ تخته غزالبنیاد ۳۴۷۵۰۰ ۴۵۰۰۰۰
تهران – مشهد درجه یک ۴ تخته غزال ۳۴۷۵۰۰
تهران – مشهد درجه یک ۴ تخته ۲۷۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰
تهران – مشهد درجه یک ۴ تخته دلیجان ۲۱۴۵۰۰-۲۶۲۵۰۰
تهران – مشهد درجهیک ۴ یا ۶ تخته نگین ۲۲۴۵۰۰-۲۹۸۵۰۰ ۳۹۰۰۰۰-۲۸۰۰۰۰
تهران – مشهد درجه یک ۶ تخته ۱۵۵۰۰۰-۱۹۷۰۰۰ ۲۸۰۰۰۰
تهران – مشهد ۶ تخته معمولی خواب ۱۴۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰
تهران – اهواز درجه دو ۶ صندلی -اتوبوسی ۴۲۰۰۰-۸۸۰۰۰ ۴۲۰۰۰-۸۸۰۰۰
تهران – خرمشهر درجه یک ۶ تخته مهتاب سیر ۲۵۷۰۰۰ ۲۹۵۰۰۰
تهران – خرمشهر درجه یک ۶ تخته پلور سبز/درجه یک ۶ تخته ۱۸۵۰۰۰-۲۲۵۰۰۰ ۳۱۵۰۰۰-۲۵۵۰۰۰
تهران – اهواز درجه یک ۴ تخته پلور سبز ۲۱۴۰۰۰ ۲۱۴۰۰۰
تهران – اندیمشک درجه یک ۶ تخته مهتاب سیر ۱۹۶۰۰۰ ۲۲۵۰۰۰
تهران – تبریز درجه یک ۴ تخته سبز ۲۴۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰
تهران – تبریز درجه یک ۴ یا ۶ تخته ۱۲۰۰۰۰-۱۷۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰-۱۲۰۰۰
تهران – تبریز درجه یک ۶ تخته رعد ۱۶۰۰۰۰ ۱۹۲۰۰۰
تهران – میاندواب درجه یک ۶ تخته رعد ۱۶۰۰۰۰ ۱۹۲۰۰۰
تهران – مراغه درجه یک ۴ یا ۶ تخته ۱۰۵۰۰۰-۱۵۰۰۰۰ ۷۹۰۰۰-۱۰۵۰۰۰-۱۵۰۰۰۰
تهران – مراغه ۶ تخته معمولی خواب ۹۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰
تهران – زنجان تندروی پردیس ۸۵۰۰۰ ۸۵۰۰۰
تهران – میانه تندروی پردیس ۱۰۵۰۰۰ ۱۰۵۰۰۰
تهران – زنجان اتوبوسی دو طبقه ۵۵۰۰۰ ۵۵۰۰۰
تهران – میانه ۱ اتوبوسی ۶۷۰۰۰ ۶۷۰۰۰
تهران – میانه ۲ اتوبوسی ۶۷۰۰۰ ۶۷۰۰۰
تهران – اصفهان درجه یک ۴ تخته رعد ۸۵۵۰۰-۱۵۰۰۰۰ ۱۸۶۰۰۰-۱۰۳۰۰۰
تهران – شیراز درجه یک ۴ تخته پلور سبز-درجه یک ۴ تختهنور-درجه یک۶ تخته مهتاب سیر ۲۶۲۰۰۰-۳۰۰۰۰۰-۴۸۵۰۰۰ ۲۶۲۰۰۰-۵۵۶۰۰۰-۳۶۰۰۰۰
تهران – یزد ۱ تندور پردیس ۱۶۱۰۰۰ ۱۶۱۰۰۰
تهران – یزد ۲ تندور پردیس ۱۶۱۰۰۰ ۱۶۱۰۰۰
تهران – یزد ۱ درجه یک۶ تخته- اتوبوسی دو طبقه ۱۲۴۰۰۰-۱۳۱۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰-۱۲۴۰۰۰
تهران – یزد ۲ درجه یک ۶ تخته رعد ۱۵۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰
تهران -کرمان درجه یک ۶ تخته جوپار ۲۳۳۰۰۰ ۲۵۹۰۰۰
تهران – زاهدان درجه یک ۶ تخته رجا/جوپار ۳۶۰۰۰۰-۲۸۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰
تهران – بندرعباس ۱ درجه یک ۶ تخته جوپار ۲۷۵۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰
تهران – بندرعباس ۲ درجه یک ۴ تخته غزال بنیاد/وانیا ریل/غزال ویژه بنیاد ۴۵۳۰۰۰-۵۳۹۰۰۰ ۵۵۵۰۰۰-۶۵۳۰۰۰
تهران – ساری درجه دو ۶ صندلی ۵۵۰۰۰ ۵۵۰۰۰
تهران – گرگان ۱ ۶ تخته معمولی ۱۱۰۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰
تهران – گرگان ۲ درجه یک ۶ تخته ۱۱۵۰۰۰ ۱۱۵۰۰۰
تهران – فیروزکوه اتوبوسی ۶۰۰۰ ۱۵۰۰۰
تهران – جمکران اتوبوسی ۱۲۰۰۰ ۲۰۰۰۰
تهران – قم اتوبوسی ۱۲۰۰۰ ۲۰۰۰۰
تهران – پیشوا ۱ اتوبوسی ارم ۶۰۰۰ ۱۰۰۰۰
تهران – پیشوا ۲ اتوبوسی ارم ۶۰۰۰ ۱۰۰۰۰
تهران – پرند ۱ اتوبوسی ۲۵۰۰ ۲۵۰۰
تهران – پرند ۲ اتوبوسی ارم ۶۰۰۰ ۶۰۰۰
تهران – پرند ۳ اتوبوسی ۲۵۰۰ ۲۵۰۰
تهران – پرند ۴ اتوبوسی ارم ۶۰۰۰ ۶۰۰۰

تکفارس آی آر

۳۰ بهمن آخرین مهلت تحویل مدارک آرم ترافیک
  1. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۱۴ اردیبهشت
  2. عکس و مشخصات گوشی جدید Optimus G ال جی
  3. تعطیلی مدارس تهران شنبه و یکشنبه ۱۶ و ۱۷ دی ماه
  4. آیا دوشنبه ۳۰ اسفندماه تعطیل رسمی است
  5. خبر بهم خوردن نامزدی بریتنی اسپیرز و جیسون تراویک
  6. فهرست وقایع و رویدادهای تاریخی مهم ۳۰ بهمن

مطالب پربازدید

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب محبوب