متوسط سود واردات خودروهای ارزان قیمت با احتساب ارز رسمی که در آمار گمرک درج شده، به طور متوسط سودی معادل ۳۲ میلیون تومان به ازای هر دستگاه برای وارد کنندگان به همراه داشته است.

یعنی واردات ۲۰۶ دستگاه خودروی ام جی ۵۵۰ که در چین تولید می شود به رقمی معادل ۷ میلیارد تومان می رسد.

مقایسه قیمت واردات و فروش ارزان ترین خودروهای وارداتی شهریورماه سال ۱۳۹۱

کشور مبداء

نام خودرو

تعداد

قیمت محموله

قیمت هر دستگاه

میزان عوارض و تعرفه پرداختی به دولت (میلیون تومان)

قیمت تمام شده برای وارد کننده (میلیون تومان)

قیمت بازار (میلیون تومان)

سود هر دستگاه

میلیون تومان

هزار دلار

میلیون تومان

دلار

میلیون تومان

درصد

امارات

رنوکارکولیوس مدل ۲۰۱۲

۱

۱۶٫۶

۱۳٫۵

۱۶٫۶

۱۳۵۵۰

۱۸

۳۵

۷۴

۳۹

% ۱۱۲

امارات

رنوفلوئنس ساخت ۲۰۱۱ مدل ۲۰۱۲

۲۰

۳۲۴٫۱

۲۶۴٫۴

۱۶٫۲

۱۳۲۲۰

۱۸

۳۴

۶۰

۲۶

% ۷۶

امارات

تویوتا کرولا XLIمدل ۲۰۱۲

۶۳

۹۶۶٫۸

۷۸۸٫۵

۱۵٫۳

۱۲۵۱۶

۱۷

۳۲

۶۲

۳۰

% ۹۳

امارات

رنو کولیوس مدل ۲۰۱۲

۱۵

۲۲۶٫۲

۱۸۴٫۵

۱۵٫۱

۱۲۳۰۳

۱۷

۳۲

۷۴

۴۲

% ۱۳۴

امارات

هیوندا i30 مدل ۲۰۱۲

۱

۱۵٫۱

۱۲٫۳

۱۵٫۱

۱۲۲۹۸

۱۷

۳۲

۷۵

۴۳

% ۱۳۷

امارات

رنوفلوئنس ساخت ۲۰۱۱ مدل ۲۰۱۲

۱۰

۱۴۹٫۳

۱۲۱٫۷

۱۴٫۹

۱۲۱۷۵

۱۶

۳۱

۶۰

۲۹

% ۹۲

امارات

تویوتاپرادوVXLمدل ۲۰۱۲

۲

۲۹٫۳

۲۳٫۹

۱۴٫۷

۱۱۹۵۱

۱۶

۳۱

۱۵۵

۱۲۴

% ۴۰۴

امارات

کیاسراتو مدل ۲۰۱۲

۱

۱۴٫۵

۱۱٫۸

۱۴٫۵

۱۱۸۰۹

۱۶

۳۰

۷۴

۴۴

% ۱۴۴

امارات

کیاسراتو حجم موتور ۲۰۰۰CC

۱

۱۴.۵

۱۱.۸

۱۴.۵

۱۱۸۰۹

۱۶

۳۰

۷۴

۴۴

% ۱۴۴

کره وامارات

کیاسراتو ۱۶۰۰CCمدل ۲۰۱۲

۳۲

۴۶۱٫۴

۳۷۶٫۴

۱۴٫۴

۱۱۷۶۷

۱۶

۳۰

۴۶

۱۶

% ۵۲

چین

الفارومئومیتو مدل ۲۰۱۲

۱۴

۱۹۲٫۱

۱۵۶٫۷

۱۳٫۷

۱۱۱۹۱

۱۵

۲۹

۶۰

۳۱

% ۱۰۸

امارات

کیا سراتوکوپه مدل ۲۰۱۲

۳

۴۱٫۱

۳۳٫۵

۱۳٫۷

۱۱۱۸۲

۱۵

۲۹

۵۸

۲۹

% ۱۰۲

امارات

تویوتایاریس هاچ بک مدل ۲۰۱۲

۱

۱۲٫۰

۹٫۸

۱۲٫۰

۹۷۶۱

۱۳

۲۵

۴۸

۲۳

% ۹۱

امارات

تویوتایاریس مدل ۲۰۱۲

۱

۱۰٫۸

۸٫۸

۱۰٫۸

۸۷۹۲

۱۲

۲۳

۴۶

۲۳

% ۱۰۳

امارات

تویوتایاریس مدل ۲۰۱۲

۴

۴۳٫۰

۳۵٫۱

۱۰٫۸

۸۷۷۴

۱۲

۲۳

۴۶

۲۳

% ۱۰۴

چابهار

ام جی هاچ بک ۵۵۰۱۸۰۰CC

۲۰۶

۲۰۳۴.۷

۱۶۵۹.۶

۹.۵

۷۷۱۷

۱۰

۲۰

۵۶

۳۶

% ۱۸۲

تک فارس » اخبار روز » لیست جدید خودروهای وارداتی ارزان مهر ۱۳۹۱