روی لکه , آرد سیب زمینی بپاشید و بعد اطوی داغ بکشید.حاشیهء باقی مانده را با بنزین پاک کنید.

تک فارس » مطالب جالب » لکه های چربی را چطوری از روی لباس پاک کنیم