پس از پاک کردن مقدار اضافی بستنی از روی لباس، قسمت لک شده را در محلول پودر یا مایع لباسشویی خیسانده و سپس در بالاترین دمایی که برچسب لباس اجازه می دهد شسته و آبکشی نمایید. پودر های حاوی آنزیم ماناناز برای این کار بهتر می باشند. برای سطوح لک شده ای که قابل خیساندن نمی باشند و یا لکه بستنی خشک و سفت شده، بوسیله اسفنج و محلول گرم شوینده حاوی بوراکس محل مورد نظر را پاک نمایید.

تک فارس » مطالب جالب » لکه بستنی چطور از لباس پاک میشه