image لغو تمام تحریم ها و محدودیت های استفاده گوگل برای ایران

شرکت گوگل اعلام کرد که برای اولین بار پس از چند سال برخی از این تحریم ها توسط این شرکت برداشته شد.

image لغو تمام تحریم ها و محدودیت های استفاده گوگل برای ایران

این شرکت به طور رسمی از برداشته شدن این تحریم ها خبری اعلام نکرده است، ولی گویا ساعاتی قبل دسترسی کاربران به برخی از سرویس های این شرکت مثل google Analytics ،google developer و android developer باز شده است و کاربران می توان از آی‌پی‌های ایران از آنها استفاده کنند.

تک فارس » اخبار روز » لغو تمام تحریم ها و محدودیت های استفاده گوگل برای ایران