image لامپ زیاد در خانه باعث افسردگی می شود

نور چراغ در طول شب، نخست متابولیسم و سپس هیپوکامپ مغز را بهم میریزد.خوابیدن در تاریکی مطلق از اهمیت بالایی بر خوردار است. این کار برای داشتن خوابی راحت و سلامت روانی لازم است.

یک گروه از محققان آمریکایی روی همستر ها مطالعاتی انجام داده و به این نتیجه رسیدند که نور حتی به میزان اندک، متابولیسم مغز این جونده ها را بر هم میریزد.در هنگام شب، نور ضعیف تغییراتی در هیپوکامپ این جونده ها ایجاد میکند. این گفته ها نتیجه پژوهش محققان دانشگاه ایالات اوهایو است که در کنگره ی سالانه ی la Society for Neuroscience در سن دیگو ارائه شد.

در این پژوهش برای گروهی از همستر ها خوابی به مدت ۸ ساعت در تاریکی مطلق فراهم شد و گروه دیگر را در نوری برابر با نور تلویزیون روشن در شب قرار دادند. نتیجه اینکه در گروه دوم بیشتر علائم افسردگی ملاحظه شد. تغییرات مشاهده شده در سطح هیپوکامپ این جونده ها مربوط به ترشح ملاتونین است. این هورمون بیشتر در شب و تاریکی تولید می شود. پژوهش مذکور تکمیل کننده پژوهش های قبلی است که نشان داده بودند نور زیاد و مداوم در طول شب باعث ایجاد افسردگی در موش ها می شود. همچنین مطالعه دیگری تاثیر همین شرایط را در بروز اضافه وزن به اثبات رسانده بود.

تک فارس » پزشکی سلامتی » لامپ زیاد در خانه باعث افسردگی می شود