دانشمندان اقدام به پیش بینی تغییراتی کنند که ممکن ۱۰۰ هزار سال آینده در چهره انسان‌ها رخ دهد.

بر این اساس دانشمندان علوم ژنتیک دانشگاه واشنگتن به کمک هنرمندان چهره نگار این کشور اقدام به ترسیم این تغییرات کرده‌اند.

این دانشمندان با اشاره به اینکه چهره انسان‌ها از تغییرات محیط اطراف آنها تاثیر می‌پذیرد، تاکید می‌کنند، به مرور زمان با افزایش استفاده از تکنولوژی مغز انسان‌ها رشد بیشتری یافته و بر قدرت تعقل آنها افزوده می‌شود و این موجب تغییراتی به شرح زیر در چهره آنها می‌شود. البته تمام اینها پیش فرض بوده و صد در صد به اثبات نرسیده‌اند.

انسان سال ۲۰۱۴ میلادی

image قیافه دیدنی آدم در صد هزار سال آینده

۲۰ هزار سال بعد

image قیافه دیدنی آدم در صد هزار سال آینده

۶۰ هزار سال بعد

image قیافه دیدنی آدم در صد هزار سال آینده

۱۰۰ هزار سال بعد

image قیافه دیدنی آدم در صد هزار سال آینده

تک فارس » مطالب جالب » قیافه دیدنی آدم در صد هزار سال آینده