موارد مصرف

این فراورده برای درمان کراتوکونژیکتیویت فصلی، کونژکتیویت فصلی و کراتیت فصلی بکار می رود.

مکانیسم اثر

کرومولین دگرانولاسیون ماست سل های حساس بعد از مجاورت با آنتی ژن های خاص و آزادسازی میانی های التهابی را مهار میکند.

فارماکوکینتیک

به مقدار خیلی کم(کمتر از ۰۷/۰%) جذب می شود.

موارد منع مصرف

در صورت حساسیت مفرط به یکی از اجزاء فراورده نباید مصرف شود.

هشدارها

۱. پاسخ علامتی به درمان در طی چند روز ظاهر می شود. اما بعضی اوقات درمان طولانی تر تا ۶ هفته ضروری است.

۲. مانند همه فراورده های چشمی حاوی تتراکلونیوم کلراید، هنگام استفاده این فراورده نباید ازعدسی های تماسی نرم استفاده نمود.

۳. در صورت لزوم می توان این دارو را همراه با گلوکوکورتیکوئیدها مصرف کرد.

عوارض جانبی

خارش، سوزش، آبریزش و تورم چشم، خشکی اطراف چشم از عوارض جانبی این دارو هستند.

تداخل دارویی

نکات قابل توصیه

مقدار مصرف

۲-۱ قطره ۶-۴ بار در روز درمان فواصل منظم در هر چشم ریخته شود. یک قطره تقریباً حاوی ۶/۱ میلی گرم کرومولین سدیم است.

اشکال دارویی

Eye drop:20mg/ml

تک فارس » پزشکی سلامتی » قطره چشمی کرمولین سدیم عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی